Uddannelse

Hovedansvarlig for Uddannelse

Videregående uddannelse skal gentænkes i en fremtid med samfundsmæssige, teknologiske og arbejdsmæssige skred.

Videregående uddannelsessystemer befinder sig ved en skillevej. Fremtidens arbejdsmarked ser ud til at blive langt mere flydende og omskifteligt end nutidens, og hvis videregående uddannelse skal imødekomme fremtidens behov, skal strukturerne omkring det gentænkes.

Den digitale transformation af uddannelse skaber nye og mere fleksible måder at organisere og levere læring og nye måder at studere på. Vi ser et stigende behov for livslang læring, der kan understøtte individers behov for ny viden og nye færdigheder igennem hele arbejdslivet. Samtidig vokser de studerendes forventninger og krav til uddannelsesforløbet. Selvom forandringshastigheden i uddannelsessektoren er langsommere end i andre, mere profit-drevne sektorer, vil uddannelsesområdet gennemgå omfattende forandringer over de kommende årtier, og nye aktører kommer til at spille en afgørende rolle i dette skifte.

På denne side kan du læse om vores arbejde på uddannelsesområdet. 

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab