Vidensfelter

Transport & Fragt

Hovedansvarlig for Transport & Fragt

Transport binder verden sammen og tillader et globalt samfund.

Utallige mennesker og varer transporteres hver dag på tværs af kloden i skibe, fly, godstog og lastbiler. Globale og lokale netværk af infrastruktur tillader mennesker at bo, arbejde og studere forskellige steder og muliggør transport af ressourcer til de områder, hvor der er brug for dem.

Vi ser en regelmæssig fremkomst af nye teknologier, der muliggør større grad af mobilitet — og af andre teknologier der skærer unødvendig rejsetid fra vores dag ved fx at tillade fjernarbejde eller fjernmøder. At rejse på tværs af landegrænser bliver stadigt billigere, og transportteknologier som elektriske biler og biobrændsler kommer med løfter om renere mobilitet.

Den hastige urbanisering kræver nye mobilitetsløsninger, som kan sikre hurtig, sikker og ren transport af mennesker og varer i og imellem byer. Selvkørende biler og droner vil spille en væsentlig rolle i dette henseende. Det samme vil nye offentlige transportløsninger.

Læs udvalgte artikler, kundeprojekter og rapporter relateret til transport & fragt nedenfor.

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab