Vidensfelter

Miljø & Ressourcer

Hovedansvarlig for Miljø & Ressourcer

Verden står overfor en række miljø- og ressource-relaterede udfordringer. Klimaforandringer, skiftet fra fossil brændsel til vedvarende energi, vandmangel og tab af dyrehabitater og biodiversitet er blandt de største. At løse problemer som disse kræver en storstilet indsats på tværs af siloer og industrier, der formår at rykke ved de etablerede strukturer. Det ligger en række svære, men nødvendig opgaver forude.

Instituttet for Fremtidsforskning udfører risikoanalyser, scenarieprocesser og thought leadership-projekter relateret til klima-, energi- og fødevare-problemstillinger. Her kan du læse vores udvalgte cases fra kundeprojekter, artikler og rapporter på området. 

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemsskab