The Copenhagen Method

En dynamisk, anvendelsesorienteret tilgang

Fremtidsforskning som disciplin opstod i sin moderne form i 1960’erne, hvor først USA, Frankrig og siden Danmark gjorde sig bemærket som foregangslande. Særligt tre ting kendetegner The Copenhagen Method til scenarieplanlægning, som er udviklet på Instituttet for Fremtidsforskning. Metoden er:

  • Anvendelsesorienteret
  • Dialogbaseret
  • Dynamisk.

Dette står i modsætning til en traditionel og mere statisk tilgang, hvor man udvikler generelle scenarier for fx et land eller en industri over de næste 10, 25 eller 50 år. Disse scenarier kan være inspirerende, men de sætter sjældent modtageren i stand til at handle eller foretage sig noget konkret.

På Instituttet for Fremtidsforskning er vi solidt metodisk og teoretisk funderet. Da vi udvikler de fleste af vores resultater direkte i samarbejde med organisationer og deres ledelser, har vi systematiseret vores processer, så resultaterne er relevante og lette at omsætte til praktisk handling. Dette sker primært gennem en nøje udvælgelse af de særlige usikkerheder, som hersker i den enkelte organisation, og gennem systematiske input fra organisationens ledelse.

Det er centralt for The Copenhagen Method, at resultaterne udvikles direkte sammen med organisationens beslutningstagere for at sikre ejerskab og et fælles, internt sprog. Denne dialogbaserede tilgang sikrer også en høj grad af relevans, fordi vi ikke bare skræddersyer processen omkring organisationens særlige behov, men også løbende i processen tester, om behovet er korrekt beskrevet fra begyndelsen. The Copenhagen Method er dermed også meget dynamisk.

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab