TRENDMAPPING SOM GRUNDLAG FOR STRATEGI

GLOBALE TRENDS MOD 2050

Opgave: Udarbejdelse af trendbogen Future Outlook: 100 Global Trends for 2050


Kunde: Statsministeriet, De Forenede Arabiske Emirater.


Formål: At kortlægge de 100 mest betydningsfulde globale trends mod 2050 som grundlag for videre strategiudvikling.

Proces og resultat: De Forenede Arabiske Emiraters statsministerium indgik et samarbejde med IFF om at definere og analysere de mest betydningsfulde globale trends mod 2050 indenfor teknologi, økonomi, forretningsmodeller, demografi, infrastruktur, sikkerhed og forsvar, kompetencer og jobs, miljø og forvaltning. Formålet med projektet var tredelt: at definere Emiraternes strategiske kontekst i bred forstand frem mod 2050 og danne grundlag for langsigtet strategiudvikling for beslutningstagere på regeringsniveau; at revurdere gængse antagelser, forventninger og usikkerheder om fremtidens udfordringer og muligheder og at danne grundlag for regeringens fremtidige arbejde med foresight og trendanalyse.

Vil du høre mere om UAE-projektet eller muligheden for et lignende samarbejde? Kontakt CIFS CEO, Daria Krivonos, via mail: dka@iff.dk

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab