OMVERDENSSCENARIER & STRATEGISK UDVIKLING

FREMTIDENS MEDIER & PUBLIC SERVICE

Opgave: Scenarieproces før udvikling af strategi


Kunde: NRK


Formål: At skabe et robust fundament for strategisk udvikling gennem scenarier for fremtidens samfund og public service.


Proces og resultat: NRK, som er en national norsk public service-udbyder af radio og tv, stod overfor at skulle definere sin fremtidige strategi. Situationen var en udfordret public service-virkelighed med en mere fragmenteret befolkning og en stigende individualisering og samtidig en øget global konkurrence med nye aktører. IFF gennemførte sammen med NRK’s topledelse en firedelt scenarieproces, så organisationen kunne lave en robust strategi, der kunne fremtidssikre norsk public service i mere end ét scenarie.
Efterfølgende har IFF samarbejdet med NRK om med flere projekter med strategisk relevans.

Vil du høre mere om NRK-projektet eller muligheden for et lignende samarbejde? Kontakt CIFS CEO, Daria Krivonos, via mail: dka@iff.dk

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab