Scenarieanalyse

Norsk olie- og gasproduktion mod 2040

Opgave
Scenarieanalyse

Kunde
Norsk Olje og Gass

Formål
Projektets formål var at analysere, hvordan fremtidige forandringer i energibehov og -produktion vil påvirke den norske petroleumsindustri og det norske samfund generelt

Proces og resultat
Projektet udmundede sig i en scenarierapport, der vurderede, hvad indfasningen af alternative energikilder vil få af betydning for den norske økonomi. Norge har indtil nu formået at undgå den såkaldte "råvareforbandelse" (at lande der er rige på naturressource ofte oplever lav økonomisk vækst). Landet er dog stadig udfordret af befolkningsaldring og at skulle understøtte Europas største offentlige sektor. Norge investerer også kun halvt så meget i forskning som de øvrige skandinaviske lande. Rapporten konkluderede, at der er behov for reformer, hvis udfordringer som disse skal løses.

Vil du gerne vide mere om IFF's projekt for Norsk Olje og Gass eller om muligheden for et lignende samarbejde? Kontakt CIFS CEO, Daria Krivonos, via mail: dka@iff.dk

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab