Opgave

Scenarieproces, Strategiske anbefalinger

Kunde

ITD, Brancheorganisation for den Danske Vejgodstransport

Formål

At udvikle fremtidsscenarier og kortlægge de vigtigste strategiske indsatsområder for den danske vejgodstransport mod 2030.

Proces og resultat

I starten af 2018 nedsatte ITD et Vækstpanel, som et led i arbejdet med at udvikle en ny vækststrategi, der skal sikre at Danmark frem mod 2030 kan styrke sin position som et internationalt kraftcenter indenfor vejgodstransport- og logistik. I regi af Vækstpanelet faciliterede IFF en omfattende scenarieproces over fem workshops med skarpt fokus på fremtidige udviklinger, udfordringer og muligheder for den danske vejgodstransport som en samlet sektor, bestående af små såvel som store transportvirksomheder. Vækstpanelets arbejde suppleredes af en række dialogmøder med et bredt udsnit af ITDs medlemmer rundt om i landet, en række ekspertinterviews og en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Den samlede proces har udmøntet sig i en bruttoliste med vækstorienterede anbefalinger, som giver ITDs bestyrelse og direktion strategisk retning i det videre arbejde.

Vil du høre mere om ITD-projektet eller muligheden for et lignende samarbejde? Kontakt Lasse Jonasson, Director, IFF på mail: lj@iff.dk

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab