OMVERDENSSCENARIER & STRATEGISK UDVIKLING

FREMTIDENS SUNDHEDSSYSTEM

Opgave: Scenarieproces, multiklientstudie.


Kunde: Hovedaktører i det danske sundhedssystem.


Formål: At definere det samlede danske sundhedssystems strategiske udfordringer og muligheder mod 2030


Proces og resultat: Det danske sundhedssystem står over for store udfordringer, herunder stigende sundhedsudgifter, en global og grænseoverskridende teknologiudvikling og stigende polarisering i adgangen til sundhedsydelser. For at imødegå udfordringerne proaktivt igangsatte IFF et multiklientstudie i samarbejde med i alt 29 repræsentanter fra centrale offentlige institutioner, private aktører samt sundhedsfaglige fag- og interesseorganisationer. IFF faciliterede samarbejdet over fire workshops i perioden januar til juni 2017 og bistod med research, interviews, metode, scenarieudvikling samt løbende udarbejdelse af materialer og delresultater. Den opsamlende rapport afspejlede deltagernes konsoliderede syn på omverdenen, fremtidige udviklingsmuligheder og udfordringer.

Vil du høre mere om sundhedsprojektet eller muligheden for et lignende samarbejde? Kontakt Bogi Eliasen, Fremtidsforsker, IFF på mail: be@iff.dk

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab