Rådgivning

Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) arbejder med kunder og medlemmer fra hele verden, herunder nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau. Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kerneydelser er megatrendanalyser, scenarieplanlægning, risikoanalyser, innovationsprocesser og strategiudvikling.

Vores metoder er skræddersyet til at møde jeres specifikke organisatoriske udfordringer. Et samarbejde med os vil styrke jeres evne til at navigere i den fremtid, som venter jer – og jeres mulighed for selv at skabe den.

Instituttet for Fremtidsforskning arbejder eksplorativt, scenariebaseret og uafhængigt af alle interesserer. Det sikrer din organisation en dynamisk, anvendelsesorienteret og upartisk tilgang i projektarbejdet og et resultat, der bygger på et 360-graders blik på fremtiden.
Læs mere om The Copenhagen Method.

Megatrends
Megatrends er langsigtede tendenser, der påvirker samfundet globalt og på alle niveauer. I udviklingen af en solid og succesfuld strategi eller scenarieproces er det essentielt at identificere de megatrends, der påvirker din organisations fremtid, og indrette sig på den effekt, de kommer til at have. Megatrends er samtidig centrale i scenarieplanlægning.

Scenarier
Med scenarieplanlægning kortlægger vi de mulige fremtider, som din organisation skal kunne navigere i. Det sker med udgangspunkt i jeres centrale usikkerheder, som vi bruger til at strukturere arbejdet. Scenarier definerer organisationens handlingsrum og skaber fundamentet for strategiudvikling og muligheden for aktivt at påvirke fremtiden.

Strategi
Strategisk udvikling handler om at påvirke fremtiden i ønsket retning. Strategiudviklingen bygger på en grundig omverdenanalyse, der giver et holistisk perspektiv på den organisatoriske kontekst, samt hvilke usikkerheder det er relevant at arbejde med. Vi hjælper jer med at definere jeres organisations retning og giver jer et solidt grundlag for jeres fremtidige strategiske arbejde.

Risiko
Med udgangspunkt i megatrendanalyser og scenarieplanlægning hjælper vi vores kunder med at fastlægge organisationens risikoprofil og analyserer, hvordan risici håndteres bedst muligt. Samfundsmæssige udviklingsmønstre og megatrends er som udgangspunkt hverken positive eller negative, men når de fortolkes ind i den konkrete organisatoriske virkelighed kan de have meget stor effekt, både i ønskelig og uønskelig retning.

Innovation
Innovation er nøglen til langsigtet konkurrenceevne på de globale markeder og fungerer bedst i tæt forbindelse med strategi og scenarier. Forventninger til fremtiden er centrale fikspunkter, når vi hjælper organisationer med at opdage nye koncepter og videreudvikle innovationsprocesser.

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab