MISSION & VISION

Informationsmængden vokser, og verden opleves af mange mennesker som tiltagende kompleks. Der er flere valg at træffe og såvel stigende muligheder som risici, der skal tages hensyn til i planlægning og udvikling. Der er derfor behov for afklarende forskning og reducering af kompleksitet, så flere kan blive i stand til at træffe de bedst mulige beslutninger.

Instituttet for Fremtidsforsknings vision er at reducere kompleksitet og rådgive beslutningstagere om fremtiden, så de kan træffe de bedst mulige valg i nutiden.

Implicit i denne vision ligger forståelsen af, at fremtiden til en vis grad kan forklares ud fra en række relativt sikre samfundsmæssige drivkræfter (megatrends), som fører os fra fortiden over nutiden og ind i fremtiden. Samtidig hviler alt vores arbejde på, at fremtiden ikke er i ental eller er forudbestemt, og at en række usikkerheder giver forskellige, mulige fremtider. Vi arbejder derfor scenariebaseret og ud fra den opfattelse, at fremtiden kan og skal formes og påvirkes på et oplyst grundlag. Vi mener også, at det skal ske ikke-normativt og uafhængigt af alle kommercielle, religiøse og politiske interesser.

Instituttet for Fremtidsforskning er et medlemsbaseret, selvejende og uafhængigt institut, der virker for at skabe viden om fremtiden til gavn for primært virksomheder og organisationer. På den måde bidrager instituttet til at identificere og udvikle løsninger på fremtidens udfordringer til gavn for hele samfundet.

Instituttet for Fremtidsforsknings mission er, at medlemsvirksomheder, kunder og samarbejdspartnere på basis af vores forskningsbaserede produkter og ydelser bliver i stand til at skabe resiliente resultater til gavn for deres organisation og forretning eller formål.

UDFORSK FREMTIDEN

Rådgivning

Vi er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens metoder til at løse organisatoriske udfordringer. Vores kunder inkluderer nogle af verdens største virksomheder og organisationer, som vi rådgiver på strategisk niveau.

Rådgivning

FOREDRAG & KURSER

Bliv inspireret og få indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der former fremtiden — book os til foredrag, keynote-præsentationer eller kurser.

Foredrag & Kurser

MEDLEMSKAB

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, medlemsdrevet organisation. Vores medlemmer består af offentlige og private organisationer, der søger indsigt i tendenser, der har betydning for deres fremtid.

Medlemskab