Login
English Dansk

Projekt: Fremtidens boliger til ældre

De fire scenarier om fremtidens boliger til ældre beskriver fire forskellige måder at forholde sig til sin bolig og til det at blive ældre på, samt hvilke konsekvenser det har for fremtidens boliger til ældre.

Ud over de fire scenarier, der er døbt hverdagsromantikernede rygsækrejsende ældre,vidensakrobaterne og de lokale helte med tid og overskud, indeholder rapporten en lang række faktuelle oplysninger om ældreboliger i fortidigt og nutidigt perspektiv, analyser af hhv. ældrebegrebet og boligbegrebet samt en gennemgang af de væsentligste udviklingstendenser, der vil påvirke ældreboligområdet i fremtiden. Endelig er der i rapporten et grafisk bud på fire forskellige boligformer, der giver mening i de fire forskellige scenarier. De grafiske fremstillinger er udført af arkitekt Lene Wiell.

Rapporten kan gratis hentes som pdf-fil.
Bogen i trykt udgave er desværre udsolgt.

Rapporten blev præsenteret på en åben konference d. 8. september 2004. Ved konferencen var der også indlæg ved ældreforsker og forfatter Henning Kirk samt tidligere leder af laboratoriet for boligbyggeri på Kunstakademiets Arkitektskole, Karen Zahle. Instituttets præsentation af tendenser på ældreområdet samt de fire scenarier kan downloades her, og baggrunden for scenarierne kan downloades her. Foredraget af Henning Kirk kan downloades her.


Henvendelser vedrørende rapporten eller præsentationerne kan ske tiliff@iff.dk eller på +45 33 11 71 76.

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk