Login
English Dansk

Cases - projects & consulting

De fleste af Instituttets bestillingsprojekter er til kundernes interne brug og derfor fortroligt. Dog har vi også lavet projekter, som er offentligt tilgængelige. Nedenfor er linket til en række eksempler på sådanne projekter og kan give et indblik i, hvordan vi arbejder.

ISS 2020 Vision: "Future of Public Sector Outsourcing"

(ISS) 2014

Skabt i tæt samarbejde med ISS, henvender den nye hvidbog ISS 2020 Vision rapport - sig til fremtidens udlicitering i den offentlige sektor.

Den nye hvidbog handler bl.a. om hvordan den offentlige sektor kan bibeholde et højt niveau i velfærdsydelser til en aldrende befolkning med flere individuelle krav og til en lavere pris.

Facility Management vil i højere grad skulle spille en vigtigere og mere integreret rolle for muligheden for fri bevægelighed af information, mennesker og objekter samtidig med, at det skaber en oplevelse af høj kvalitet hos borgerne.

Læs ISS 2020 Vision: Future of Public Sector Outsourcing


Harnessing European Labour Mobility

(Bertelsmann Stiftung)
2014

Den frie bevægelighed for arbejdstagere på arbejdsmarkedet er en af EU's vigtigste succeshistorier, men er stadig et emne, der forårsager ophedede debatter. Projektet Harnessing European Labour Mobility sigter mod at lede debatten om fri bevægelighed på arbejdsmarkedet hen til at omhandle det væsentlige spørgsmål: Hvad kan EU og de enkelte medlemsstater gøre for at lette den EU-interne mobilitet på arbejdsmarkedet og maksimere potentialet for vækst og beskæftigelse? Instituttet har blandt andet biddraget med workshop-facilitering og scenarie-analyser til projektet.

Læs Harnessing European Labour Mobility


ISS 2020 Vision "New Ways of Working - the workplace og the future"

(ISS)
2013

Den nye hvidbog bygger videre på resultaterne fra ISS 2020 Vision for the Future of Facility Management (2011), som konkluderede, at fremtidige arbejdspladser vil ændre sig betydeligt i løbet af det kommende årti. Resultaterne i ISS 2020 Vision "New Ways of Working - the workplace og the future" er udviklet i samarbejde med IFMA gennem grundig kvalitativ forskning, ekspertinterviews og flere workshops med kunderne. Undersøgelsen præsenterer også ekspertvurderinger fra Instituttet for Fremtidsforskning i de strategiske temaer, der former det fremtidige arbejde, arbejdsstyrken og arbejdspladsen frem mod 2020.

Læs ISS 2020 Vision "New Ways of Working - the workplace og the future"


2020 Vision for the Future of Facility Management

(ISS)
2011

Instituttet og ISS har foretaget et studie om fremtidens Facility Management (FM) set i et globalt perspektiv. Studiet er baseret på fire scenarier med udgangspunkt i et stort survey, der inkluderer mere end 300 ledere fra ISS og 50 specialister fra Global FM netværket. Derudover inkluderer undersøgelsen workshops og dybdegående interviews med centrale talspersoner fra industrien.

Read the ISS 2020 Vision study


Communication Trends and the Role of Mail 2020

(International Post Corporation (IPC) - The Senior Executive Forum)
2011

Faced with an expected volume decline of 26% on average by 2020 (digital service providers predict a 50% decline in mail), IPC members need to assess the ways in which that trend will impact on their current strategies and how a role can be defined for a successful postal company in 10 years time. In a move to inform that crucial debate, IPC commissioned two studies from the Copenhagen Institute for Futures Studies analysing the trend for mail in the 10 years to 2020. These studies, available for IPC Members only, provide a tool for members in their discussions with lawmakers and stakeholders about the future role for the post in the light of expected change.

Communication Trends and the Role of Mail 2020

Role of Mail 2020


Fremtidens interaktive dagligvarehandel

(Erhvervs- og Byggestyrelsen)
2011

Instituttet for Fremtidsforskning har gennem de sidste par år arbejdet med fremtidens interaktive dagligvarehandel i form af et studie, støttet af Erhvervs- og byggestyrelsens Program for brugerdreven innovation. Arbejdet har resulteret i en rapport, der fremlægger arbejdsproces og resultater. Partnere i projektet har været Art of Crime, Center for Kulturanalyse (Københavns Universitet) og Coop Danmark.

Se præsentation af modeller udviklet i forbindelse med projektet


2040: Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

(Olieindustriens landsforening)
2010

IFF udformede en scenarierapport der så 30 år frem med 4 scenarier for fremtidens Norge baseret på udviklingen i Norsk petroleumsproduktion. Norsk økonomi er tæt forbundet med petroliumsindustrien. 22% af BNP kommer fra olie og gas. Norge er imidlertid igennem strm styring været i stand til at undgå NRC, men Norge er stadig udfordret af aldring og Europas største offentlige sektor. Norges er en af de mest veluddannede nationer i verden, men norsk F&U investering er stadig kun halvdelen af sine skandinaviske naboer. Reformer er nødvendige.

Analysen dokumentere at, hvis Norge reducerede deres gaseksport til Europa med 30% uafhængig af en etableret europæisk grøn infrastruktur, så ville Norge reelt være med til at fordoble sit indirekte CO2 udslip, da Europa ville være tvunget til at importere gas fra Rusland.


Environmental Innovation

(The Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
2008

SMEs constitute over 95% of the private sector in Sweden and the broader EU and OECD. And it is widely assumed that SMEs are responsible for as much as 70% of all industrial pollution, which means that the future opportunities within environmental innovation are large – with projected market sizes in the trillions of dollars by 2050.

Helping SMEs understand their individual as well as collective environmental impact is essential for future environmental innovations that will help prevent, mitigate, or remediate the impacts of business on the environment.

This report analyses the trends that are driving the need for environmental innovation and describes the risks, challenges, and opportunities of environmental innovation for small and medium-sized enterprises (SMEs). The report concludes with a presentation of scenarios for the development of future environmental innovation and their consequences for Swedish SMEs.


Dansk søfarts fremtid

(Danske Maritime)
2008

To forhold – at dansk søfart er meget vigtigt for dansk økonomi og velfærd og at de helt afgørende forandringer formentlig kommer fra uventet kant – er baggrunden for denne rapport. Rapporten gennemgår de sandsynlige og mulige forandringer i fremtidens samfund og ser på konsekvenserne for dansk søfart. Et ubemandet skib, forbud mod visse typer af transport, rekrutteringsproblemer osv. er ting, der allerede kan ses, men meget mere kommer naturligvis til. Det er her vigtigt at se på alle drivkræfter for ikke at komme til at overse væsentlige forhold.


Fremtidens Forstæder

(Socialministeriet)
2005

Projektet er tænkt som et redskab til at arbejde med kvalitetsløft i landets parcelhuskvarterer. Der er primært fokus på de store parcelhuskvarterer fra 1960'erne og 1970'erne. Nogle af disse risikerer på grund af forældelse og beliggenhed at komme ind i en negativ spiral. Men for dem alle gælder, at den primære udfordring er at tilpasse parcelhusområderne til kravene hos på den ene side fremtidens børnefamilier, som der bliver færre af, og på den anden side til fremtidens seniorer og ældre, som der bliver mange flere af.


Regionsanalyse - Storkøbenhavn

(Danske Bank)
2005

Instituttet for Fremtidsforskning har fungeret som videnspartner for Danske Bank i forbindelse med Danske Vækstkonferencer 2005, og udarbejdet 8 regionalanalyser. Temaet var "Hvordan skaber vi vækst og innovation i vores region?". Målet for konferencerne var at belyse kreativitet og innovation i de enkelte regioner i dag samt diskutere, hvorledes regionerne bliver endnu mere innovative i fremtiden.


Bag facaden: Scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014

(Fonden RealDania)
2004

Rapporten beskriver fire forskellige måder at forholde sig til sin bolig og til det at blive ældre, samt hvilke konsekvenser det har for fremtidens ældreboliger. Ud over de fire scenarier, der er døbthverdagsromantikerne, de rygsækrejsende ældre, vidensakrobaterne og de lokale helte med tid og overskud, indeholder rapporten en lang række faktuelle oplysninger om ældreboliger i fortidigt og nutidigt perspektiv, analyser af hhv. ældre- og boligbegrebet samt en gennemgang af de væsentligste udviklingstendenser, der vil påvirke ældreboligområdet i fremtiden.


Future Transport of Goods

(Scandlines)
2003

Europa har i dag en historisk mulighed for at skabe fred og velstand gennem samarbejde. Imidlertid trues kontinentets fremtidige samhandel, integration og miljø af trafikale sammenbrud. Allerede nu er dele af Europa, specielt Tyskland, overbelastet af trafik. Det er derfor nødvendigt at skabe et fremtidssikret trafiksystem.


Industrien på 25 års sigt

(Industriens Uddannelser)
2003

Rapporten præsenterer to scenarier, som beskriver to væsensforskellige industrielle fremtider. I forlængelse heraf præsenteres en række fremtidsbilleder og profiler af fremtidens virksomheder og arbejdspladser.
Raporten afdækker mulige og sandsynlige omverdensudviklinger / udfordringer for industrien i de kommende 25 år. Konkret diskuteres udviklingen i dansk økonomi, de globale udfordringer, udviklingen i EU, den teknologiske udvikling, befolkningsudvikling, uddannelse samt holdningsudviklingen.


Ældre og Informationsteknologi

(Forskningsstyrelsen)
2002

En livsformsbaseret undersøgelse af potentialerne i ældres brug af interaktiv teknologi.

Projekts primære mål er en analyse af, hvordan vi får flere ældre til at benytte sig af informationsteknologiens interaktive muligheder nu og i fremtiden. Sekundært diskuterer rapporten motivationselementer for virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som kan opfordre dem at kommunikere til ældre på en måde, der fremmer det overordnede mål.


Tre scenarier for fremtidens fagbevægelse

(LO)
1999

Denne rapport handler om projektet ”Fremtidens Fagbevægelse”. Den er formuleret i forlængelse af to foregående delrapporter, ”Megatrends og konsekvenser for fagbevægelsen” og ”Interessentundersøgelsen - vær noget – gør noget”.

I rapporten præsenteres tre scenarier for fremtidens fagbevægelse. Scenarierne er helhedsbilleder af mulige fremtider for fagbevægelsen. De tegner tre grundlæggende måder, som fagbevægelsen kan forankre sig på i fremtiden.


Scenarier for Fremtidens sundhedsvæsen

(Sundhedsministeriet)
1998

I Danmark har det offentlige ansvaret for sundhedsvæsenet, og det er politikerne, som bestemmer, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud. Instituttet for Fremtidsforskning giver nogle bud på, hvordan rammerne herfor vil udvikle sig. Rapportens tidsperspektiv rækker frem til år 2010. Det er håbet, at rapporten kan bidrage med inspiration til den løbende debat om fremtidens sundhedsvæsen.

 


 

Rådgivning

Hvad vi tilbyder

Cases

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk