Login
English Dansk

3/2012: A Perfect Storm on the Horizon?

Verden har oplevet store forandringer de senere år, og vækstmulighederne i Europa er reduceret betragteligt på grund af den globale finanskrise. Alle har nu rettet øjnene mod udviklingslandene, og BRIK, Next 11 samt The rise of Africa er blevet synonyme med de nye muligheders land. Men disse områder er ikke bare vækstdynamoer, de rummer også drejebogen til the perfect storm – et tilfældigt sammenfald af faktorer, der vil kunne ende med kaotiske tilstande. Der er derfor også flere usikkerheder at tage med i betragtning, når vi kigger på disse markeder. Denne rapport analyserer de strategiske risici forbundet særligt med råvaremarkedet.

Rapporten gennemgår tre hovedemner; vand, fødevarer og energi, som alle er tæt forbundne, og som i fællesskab er blevet betegnet som den største udfordring, verden står over for de næste 20 til 30 år.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk