Login
English Dansk

3/2011: Breaking Out - RE-Thinking HR

Breaking Out er for HR-chefer og medarbejdere, for strategiske udviklere, organisationer og erhvervsliv. Den er resultatet af Instituttets fortsatte monitorering af tendenser, der alle sammen peger på, at der er behov for at gen-tænke HR.

De human resources, HR normalt dækker, er de interne menneskelige ressourcer og kapital. I fremtiden er det relationer i omverdenen og omverdenens relation til virksomheden, der bør blive en af HR's satsningsområde. Det bliver nemlig de relationer, der i sidste ende sætter rammerne for innovationsevnen og vækst. Dermed kommer HR til at spille en helt anden strategisk rolle end i dag.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

Hvad med en skræddersyet workshop på baggrund af rapporten?

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk