Login
English Dansk

3/2006: The Scandinavian Way

Skandinavien er sammen med USA den mest konkurrencedygtige region i verden, på trods af at landene mod nord har verdens højeste skatteprocenter.

Hvad er hemmeligheden bag landene mod nord?

I denne medlemsrapport gennemgår vi velværdsstaternes særlige karakteristika, og giver gennem en række Best Practice-cases knyttet til de enkelte lande et indblik i velfærdsstaternes styrker og fremtidige udfordringer. Der fokuseres særligt på områderne flexicurity, innovation, uddannelse, forvaltningspolitik og skandinavisk ledelse.

Download rapporten (Dansk version, 323 KB) 
Download the report (English edition, 316 KB)

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk