Login
English Dansk

2/2006: Mind your global business

Globaliseringen, forstået som det øgede flow af viden, information, varer, tjenester og mennesker på tværs af nationale grænser, får store konsekvenser for både arbejdsliv og business i de kommende år. I lang tid har der i globaliseringssammenhæng været fokuseret meget på den efterhånden velkendte udvikling med udflytning af jobs til lavtlønslande og nedlagte produktions- og servicefunktioner i Vesten. Globaliseringen har imidlertid også en lang række andre konsekvenser for den måde, som arbejdsmarkedet og arbejdslivet vil forme sig på i de kommende år, og det er nogle af dem, vi ser nærmere på i denne rapport.

Download rapporten (Dansk version, 1,97 MB) 
Download the report (English version, (1.9 MB)

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk