Login
English Dansk

2/2001: Fremtidens bolig

Fremtidens mobile services gør det lettere at være mobil. "Virtual Home Environment" er muligheden for at tage sit hjem og sit kontor, eller i det mindste alt det, som kan digitaliseres, med ud i verden. 
På et stadigt mere specialiseret arbejdsmarked ser vi en opdeling i på den ene side flere internationalt mobile "symbolanalytikere" og på den anden side flere lokale servicemedarbejdere, som betjener borgere, der hvor de er. Begge parter vil i øget omfang benytte mobile services til at frigøre sig fra kontoropgaver og for bedre at kunne betjene kunderne ude i marken.

Download rapporten (dansk udgave, 266 KB)
Download the report (English edition, 461 KB)

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk