Login
English Dansk

Medlemsrapporter

2/2018: Den ny verdenshandel - Tendenser, der former fremtidens globale økonomi

Den globale handel gennemgår i disse år omfattende strukturelle forandringer, og denne rapport ser på de centrale trends, der former det makroøkonomiske landskab. Læs i rapporten om blandt andet stærkere regionalisering og handelsprotektionisme, Kinas overgang til at være en udviklet økonomi, ændrede indikatorer for økonomisk udvikling, automatisering af job og nye handelsruter.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

1/2018: Fremtidens transport - Innovation,udviklingstræk og mønstre i person- og godstransport

Megatrends som befolkningsvækst, urbanisering og økonomisk globalisering kræver kompakte, intelligente og automatiserede transportløsninger inden for både person- og godstransport. Rapporten ser på, hvordan fremtidens transport vil påvirke en række brancher og sektorer radikalt og forandre hvordan vi køber ind, hvor vi bor, og hvordan vi arbejder.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

4/2017: Strategi for fremtidens arbejdsplads

En vellykket arbejdspladsstrategi skaber afstemning mellem organisationsstrategien, medarbejdernes behov og arbejdspladsens indretning. Den øger innovationsevne og produktivitet og understøtter organisationens fremtidige udvikling. Rapporten ser på elementerne i en god arbejdspladsstrategi og kommer med en række konkrete anbefalinger.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

3/2017: Smart Society

Vi ser i denne rapport på tre områder, hvor kunstig intelligens, robotter og andre smart-teknologier vil få afgørende betydning: infrastruktur, informations- behandling og forvaltning. Rapporten giver dig overblik over den teknologiske udvikling og inspiration til, hvordan du som beslutningstager i en organisation eller virksomhed kan udnytte den bedst muligt. 

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2/2017: Arbejde i hyper-agilitetens tidsalder

Arbejde vil blive forandret i fremtiden, og som følge deraf vil arbejdsstedet og arbejdsstyrken også blive det. Ny teknologi muliggør et mere agilt og hybridt arbejdsmarked, og det skaber en række muligheder og udfordringer for virksomheder og organisationer.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

1/2017: Kampen om fremtidens mindspace – Forbliv relevant for forbrugeren

Fremtidens stærkeste brands må betragte relationer imellem brands og forbruger på lige fod med relationer mellem mennesker. På denne måde sikrer brands, at de kan forblive relevante for forbrugeren.

Kampen om fremtidens mindspace - en plads i forbrugerens bevidsthed - vindes ved konsistent kommunikation i en verden kendetegnet af vedvarende forbrugerrejser og nedbrydning af siloer på tværs af industrier og hvor personificering, vedkommenhed og samskabelse af brandfortællinger er præmissen for at forblive relevant.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

4/2016: Holder hypen – 3D print, Bitcoin og elbiler – Et reality check

Mediedækningen af ny teknologi er ofte præget af overdreven optimisme uden højdetagen for de barrierer, teknologien må og skal overkomme, før den kan leve op til hypen.

Vi stiller skarpt på tre teknologier, der i flere år har fået massiv medieopmærksomhed: 3D-print, Bitcoin og elektriske biler. Hvad er hype, og hvad er realitet?

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

3/2016: Automatisering – den perfekte storm eller en storm i et glas vand?

Automatisering vil uden tvivl lede til store forandringer i vores samfund i de kommende år – men inden for hvilke områder og i hvilken grad? Denne medlemsrapport dykker ned i debatten om automatisering og den fjerde industrielle revolution.

Vi analyserer hvordan forretningsmodeller ændrer sig og nye opstår, hvordan mange jobs enten vil forsvinde, dukke op eller udvikles til noget nyt; dette for at forstå hvilke konsekvenser automatisering allerede har haft og vil have fremover, og hvordan du som beslutningstager, skal forstå og håndtere de udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med en ny automatiseringsbølge.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2/2016: Individuel resiliens – overlevelsesguide til det 21. århundrede

I en verden karakteriseret af globalisering, teknologisk afhængighed, automatisering og individualiserety storbyliv, kvilke kompetencer må et individ have at få succes i livet  og i arbejdslivet? Vi trækker på indsigter fra sociologi, psykologi, hjerneforskning of medicin for at udforske dette spørgsmål og lære hvordan man intuitivt kan reagere på nutidige og fremtidige udfordringer mod år 2100.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

1/2016: Resiliens i det 21. århundrede – Radaren, skjoldet og sværdet

Et resilient mindset hjælper organisationer og lokalsamfund med at tilpasse sig før forandringer sker. Denne rapport bidrager med en forståelse for resiliens som en måde at reducere omkostninger og skabe muligheder på langt sigt. Vi giver indsigt i hvordan organisationer og lokalsamfund kan opnå resiliens ved hjælp af tre værktøjer: radaren, skjoldet og sværdet.

SKREVET I SAMARBEJDE MED DBI og NOVOZYMES

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2015: De oversete forbrugere

I en tid med dramatiske demografiske forandringer, stigende økonomisk polarisering og hastig acceleration, er vi vidne til foranderlige forbrugermarkeder og forbrugeradfærd. Vi udforsker flere forskellige sociale tendenser og deler vores indsigt i hvordan sådanne forandringer fører til fremkomsten og udviklingen af undervurderede og endda tilsyneladende glemte forbrugersegmenter. Ved at sætte fokus på nogle ofte ignorerede segmenter, udvider vi feltet og kortlægger andre globale forbrugsmuligheder som virksomhederne kan tage fat på og rette deres opmærksomhed mod for bedre at kunne navigere i fremtidens komplekse verden.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2015: Fremtidens Europa

Europa var det dominerende kontinent i verden i mange århundreder, økonomisk, kulturelt og politisk, men Europa står over for et antal udfordringer der kaster lange skygger. Blandt disse er efterveerne af finanskrisen, store demografiske forandringer og et voksende antal flygtninge og migranter. Denne medlemsrapport kigger på fem centrale og altomfavnende temaer som kommer til at præge Europa mod 2030 og præsenterer nogle visioner af hvordan Europa kan se ud i fremtiden.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

1/2015:Trust me I’m Not a Doctor – Systemskifte for sundhed

Medicin og behandling bliver dyrere. Selv i udviklede lande må sundhedssystemer prioritere hvem, hvad og hvordan der behandles; men verden er ved at sige velkommen til sundhedssystemets Gutenberg-proces: Genteknologi og informationsteknologi, der flytter fokus fra system til individ og giver masserne muligheder, der tidligere var forbeholdt en elite. Vi undersøger to vinkler af fremtidens sundhed: muligheder og udfordringer i brugen af ny teknologi og den inspiration, der kan findes i, hvordan vækstøkonomier indretter deres sundhedssystemer.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

4/2014:Tendenser for morgendagen

Tendenser er vigtige da de styrker vores forståelse af den kompleksitet der omgiver os og på den måde styrker vores beslutningstagen ved at identificere kommende muligheder og udfordringer. Rapporten præsenterer otte tendenser i udvikling og undersøger de potentialer og udfordringer, der vil komme i takt med at tendenserne udfolder sig. Rapporten indeholder analyser forbundet med individuel myndiggørelse (empowerment), teknologsk udvikling og ikke mindst demografisk forandring og bæredygtighed.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

3/2014: Livsstile i det 21. århundrede

Hvilke nye forbrugersegmenter er på vej frem, hvilke holder stædigt fast og hvilke vokser sig større? Hvad er the new normal for hvordan vi vokser op, lever og bliver gamle? Rapporten ser på hvilke forandringer vi statistisk kan observere i europæernes livsfaser og livsformer de seneste ca. 60 år. Meget har ændret sig og vi finder hele tiden nye måder at forny kernefamilien, eller helt vælge kernefamilien fra. Rapporten præsenterer de nye livsfaser og livsformer som vi typisk lever efter i 2014.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2/2014: Fremtidens teknologi

Den teknologiske udvikling er en af de væsentligste årsager til forandringer og vækst i samfundet. Denne rapport ser nærmere på de næste 25 års teknologiske udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi, robotter, avancerede materialer samt bioteknologi, og rapporten undersøger, hvordan denne udvikling vil påvirke følgende, udvalgte sektorer i samfundet: produktion og handel, forbrug og service, sundhed og medicin, energi og klima, infrastruktur og sikkerhed.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

1/2014: Fremtidens luksus

Luksus var nemt i gamle dage: det skulle være dyrt og eksklusivt. Men gælder det i fremtiden? Rapporten reflekterer over nogle af de drivers og værdier, der ligger til grund for forbrug af luksus. Instituttet ser nærmere på udviklingen i begrebet luksus, og ser ligeledes på hvem, der forbruger og hvorfor i en global kontekst. Til sidst i rapporten præsenterer Instituttet for Fremtidsforskning 5 bud på fremtidens luksus.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

4/2013: Emerging trends

I denne rapport fokuserer Instituttet for Fremtidsforskning på 7 tendenser, der er på vej, emerging eller ’under udvikling’ – og peger på skred i, hvordan vi lever, tager beslutninger, forbruger, arbejder og producerer. Hver tendens introduceres kort, bringer eksempler og indikatorer og i hvert tendensafsnit kommer vi med en række konkrete konsekvenser og anbefalinger for forskellige forretningsområder. Rapporten kigger afslutningsvist – som modsætning til de fremspirende tendenser - på nogle af de ting, vi regner med bliver ’zombier’ de næste 15-20 år.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

3/2013: Det Store Mismatch

Det Store Mismatch er en alvorlig hæmsko for nationaløkonomierne, eftersom der dels bliver brugt midler i den offentlige sektor på arbejdsløshedsunderstøttelse, og det dels er et problem for den private sektor at få de medarbejdere, de har brug for til at skabe vækst - som går ud over konkurrenceevne og produktivitet. Hvad mere er, så viser undersøgelser fra USA, at unge mennesker, der begynder deres karrierer i arbejdsløshed, reducerer deres indkomst med omkring 20 % de næste 20 år. Dette er ikke bare et problem for de unge, men også for virksomheder og samfundet i almindelighed, da lavere indkomst betyder lavere forbrug og lavere skatteindtægter.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2/2013: Members' Publication

The smart city is the city of the future. It comprises smart houses, smart urban environment, and smart mobility – and the latter is on the move towards autonomous cars and, eventually, to driverless cars. The EU Commission has already begun to introduce and support technologies that will put Europe in the driver’s seat of smart mobility. When will it happen? The answer is that it has already begun.

Rapporten er kun tilgængelig på engelsk.

Read the report in English

1/2013: Members' Publication

This is the first issue of the new members' publication. We have changed the format and revitalised the content. Main topic this issue: Freedom from Ownership. You can also read members comment on the topic, meet new CIFS members and get updated on the latest CIFS news.

Rapporten er kun tilgængelig på engelsk.

Read the report in English

4/2012: In-line Shopping

To be a winner in tomorrow’s retailing industry you need to make shopping part of peoples’ daily habits, like coffee in the morning. You need to offer your customers instant and easy satisfaction of their needs in line with their habits and rituals. In short, you need to be on your customers’ smartphones to keep them happy, no matter what you sell. We call this In-line Shopping.

Rapporten er kun tilgængelig på engelsk.

Read the report in English

3/2012: A Perfect Storm on the Horizon?

Verden har oplevet store forandringer de senere år, og vækstmulighederne i Europa er reduceret betragteligt på grund af den globale finanskrise. Alle har nu rettet øjnene mod udviklingslandene, og BRIK, Next 11 samt The rise of Africa er blevet synonyme med de nye muligheders land. Men disse områder er ikke bare vækstdynamoer, de rummer også drejebogen til the perfect storm – et tilfældigt sammenfald af faktorer, der vil kunne ende med kaotiske tilstande. Der er derfor også flere usikkerheder at tage med i betragtning, når vi kigger på disse markeder. Denne rapport analyserer de strategiske risici forbundet særligt med råvaremarkedet.

Rapporten gennemgår tre hovedemner; vand, fødevarer og energi, som alle er tæt forbundne, og som i fællesskab er blevet betegnet som den største udfordring, verden står over for de næste 20 til 30 år.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

2/2012: Generation Y

Instituttet for Fremtidsforskning dedikerer denne medlemsrapport til generationen, der så ud til at kunne få det hele, men som i dag omtales som Generation Lost og Outcast Generation.

Vi beskæftiger os med Generation Y, der med Generation Z lige i hælene, bliver fremtidens arbejdsstyrke. Over de næste 10 år vil de på flere niveauer forandre vores organisationer og måder at arbejde på. Derfor er det heller ikke underligt, at vi har bemærket en fornyet og voksende global opmærksom mod generationen. Særligt blandt topledere, VP's og partnere, der alle søger svar og indblik i de 18 til 32-åriges præferencer. De giver udtryk for, at de intuitivt mærker, at der er noget nyt på færde hos de unge medarbejdere. Om der er det, hvad det er, og hvordan Generation Y vil ændre organisationskulturen, bliver hovedtemaet i denne rapport.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

 

1/2012: Innovation og Ledelse

Hvordan skabes en kreativ og innovativ organisation? Og hvordan sikrer den succesfulde, innovative virksomhed, at den også får succes i morgen?

I medlemsrapporten Innovation & Ledelse debatterer vi innovationsledelse med praktikere, med internationale ledelseseksperter og 8 innovative virksomheder. Vi diskuterer virksomhedernes muligheder for innovation i en fremtid, hvor verden bliver endnu mere kompleks og hurtig accelererende. Og vi stiller skarpt på krydsfeltet, hvor ressourceoptimering og innovatørens kreative, eksperimenterende udviklingsrum begge kæmper om berettigelse. Vi spørger også: Hvad er innovation, og hvor skabes den i fremtiden?

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

3/2011: Breaking Out - RE-Thinking HR

Breaking Out er for HR-chefer og medarbejdere, for strategiske udviklere, organisationer og erhvervsliv. Den er resultatet af Instituttets fortsatte monitorering af tendenser, der alle sammen peger på, at der er behov for at gen-tænke HR.

De human resources, HR normalt dækker, er de interne menneskelige ressourcer og kapital. I fremtiden er det relationer i omverdenen og omverdenens relation til virksomheden, der bør blive en af HR's satsningsområde. Det bliver nemlig de relationer, der i sidste ende sætter rammerne for innovationsevnen og vækst. Dermed kommer HR til at spille en helt anden strategisk rolle end i dag.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

Hvad med en skræddersyet workshop på baggrund af rapporten?

2/2011: 100% Forretningsudvikling

I denne rapport har vi udvalgt otte tendenser, som vi har tagget med et nyt navn. Vi har fået øje på nogle interessante fænomener, som er opstået som en konsekvens af samspillet mellem forskellige megatrends. Hvilke, kan man læse i anden halvdel af rapporten. Vi har derefter opstillet hvilke konsekvenser de kan få for markedet på to til tre års sigt. Efter hver tendens kan man læse en række konkrete anbefalinger til den fremtidsorienterede forretningsudvikler.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

Download præsentationen af rapporten fra After Hours mødet

Hvad med en skræddersyet workshop på baggrund af rapporten?

1/2011: Mod Nye Horisonter

Den nye verdensorden er her nu. Mens vi i Vesten oplever efterdønningerne af finanskrisen, har nye højvækstøkonomier - dem vi før betegnede tredjeverdenslande - vind i sejlene. Den globale magtbalance forskydes dermed væk fra Vesten, i første omgang til BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), men også 'beyond', til 2. generation af højvækstlande. I denne rapport beskriver vi et snapshot af verden anno 2030, og de forandringer der allerede i dag peger i den udviklingsretning.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

 

Bestil et foredrag med udgangspunkt i rapporten

3/2010: Global Talent Rally

Målet med denne rapport er at kaste lys på den fremtidige globale arbejdsstyrke. Hvor vil vi tage hen i fremtiden? Hvordan bevæger vi os rundt? Hvad tiltrækker os – og hvad støder os væk?

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

 

Bestil et foredrag med udgangspunkt i rapporten

2/2010: 10 Tendenser Mod 2020

Rapporten præsenterer i korte artikler ti tendenser, som får betydning for, hvordan vi lever, beslutter og arbejder frem mod 2020 i den vestlige verden og globalt. Instituttet for Fremtidsforskning beskriver udviklingen indenfor områder som storpolitik, økonomi, demografi, arbejdsliv, vores kognitive virkelighed og den sociale sfære. På flere områder ser vi paradigmeskift; der er mange nye spillere på banen og udfordringerne bliver store. I 2020 vil de ti tendenser have været medvirkende til, at verden ser radikalt anderledes ud.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

 

Bestil et foredrag med udgangspunkt i rapporten

1/2010: Ude af Kontrol

Instituttet for Fremtidsforsknings rapport "Ude af kontrol - ny efterspørgsel, nye forretningsmodeller - Anarconomy II" bygger videre på ideerne bag Anarconomy, men tager sit udgangspunkt i, hvordan man kan skabe frugtbare forretningsmodeller i et marked hvor ting digitaliseres, og prisen på disse produkter går mod nul. Det samme gælder rapporten her, der frigives under Creative Commons, og såkaldt Copyleft. Derfor kan du downloade og distribuere den gratis herfra websitet på både dansk og engelsk.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

 

Bestil et foredrag med udgangspunkt i rapporten

4/2009: Mådeholdets årti?

Vi har valgt at kalde denne rapport Mådeholdets årti?, fordi vi lige nu kan identificere særlig mange usikkerhedsfaktorer omkring fremtiden, der alle bevæger sig rundt om begreber som indskrænkning, forsigtighed og påpasselighed. Rapporten præsenterer en ny tilgang til risk management ved brug af fremtidsforskning og kan være til hjælp, når man i samfundets institutioner og i private såvel som offentlige virksomheder skal indstille sig på fremtidige udfordringer.

Download rapporten (Dansk version)
Download the report (English edition)

 

3/2009: Anarconomy

Anarconomy beskriver et af de vigtigste trends for nutiden og de næste årtier. Det handler om hvordan gratis produkter og tjenester, skabt af frivillige netværk, i stigende grad udfordrer kommercielle virksomheders levevej. Som noget ekstraordinært er rapporten åben for alle, ikke kun vores medlemmer.

Download rapporten (Dansk version)
Download the report (English edition)

 

2/2009: Future driven innovation

Future driven innovation er et strategisk innovationsredskab, der redegør for, hvordan fremtidsforskningens redskaber kan bruges til at arbejde med innovation baseret på sandsynlige fremtidige udviklinger i bl.a. kundebehov og teknologi. Det kan også bruges til at stressteste den eksisterende forretningsmodel eller skabe nye forretningsmodeller og produktinnovationer, der går fremtiden i møde.

Download rapporten (Dansk version)
Download the report (English edition)

1/2009: Opportunities in crisis

Hvad vil fremtiden byde på, og hvad vil de sociale konsekvenser blive? Til Medlemsrapport 1/2009 har IFF udviklet fire scenarier, der beskriver udsigterne for den nuværende økonomiske krise, nedturens mulige konsekvenser samt en række fremtidsrettede strategier, som virksomheder kan bruge til at komme styrket ud af den nuværende økonomiske nedgang.

Download rapporten (Dansk version)
Download the report (English edition)

4/2008: De unge ældre år 2020

Aldringen af vores befolkning udgør en af de største udfordringer, som det vestlige samfund står overfor.
I Danmark anno 2020 vil der være 57 pct. flere 70-74-årige, mens der vil være 20 pct. færre 35-40-årige. En udvikling som medfører store konsekvenser inden for områder som rekruttering og fastholdelse, forbrug, kultur og samfundets indretning.

Download rapporten (Dansk version)
Download the report (English edition)

3/2008: Future Happiness

I det moderne samfund får vi ikke tilbudt store fortællinger og eviggyldige sandheder. I stedet står vi med den enorme opgave at skulle skabe vores liv fra vugge til krukke. Og med ingen instruktioner at leve efter. Det er i dette lys, at lykke bliver interessant. Ikke fordi lykken har ændret form, men snarere fordi den har ændret funktion. Når vi ikke har andre knager at hænge vores identitet og valg op på, bliver lykken målestok for livet.

Download rapporten (Dansk version, 0.4 MB)
Download the report (English edition, 0.4 MB)

2/2008: Strategisk fremtidsforskning

Hos Instituttet for Fremtidsforskning mærker vi en øget efterspørgsel på vores scenarieteknikker og derfor har vi udarbejdet en særlig rapport til vores medlemmer. MR #2/2008, ”Strategisk fremtidsforskning”, præsenterer således nogle af vores mest anvendte redskaber inden for fremtidsforskning mens vi diskuterer, hvordan de metodisk kan implementeres i virksomhedens strategiudvikling.

Download rapporten (Dansk version, 0,4 MB)
Download the report (English edition, 0.4 MB)

1/2008: Strategic issues

Verden er ved at forandre sig. Hvad bliver konsekvenserne for den strategiske planlægning? 2007 så voldsomme fald i aktiekurserne verden over, og frygten for en recession blev besvaret med en rentesænkning i USA på 0,75 % – den største sænkning i over 15 år. Samtidig røg olieprisen over den magiske $100 grænse, en grænse hvor man tidligere sagde, at den amerikanske økonomi ville kollapse.

Download rapporten (Dansk version, 0,4 MB)
Download the report (English edition, 0.4 MB)

4/2007: Global Warming - today's debate, tomorrows dilemma

Uanset hvilke teknologiske fremskridt vi vil opleve de næste ti år, uanset hvad klimaforskerne i sidste ende vil blive enige om, og uanset hvad der sker i 2012, når Kyoto-aftalen udløber, så vil nutidens klimadebat og vores holdning til klodens nutidige tilstand have mærkbar indflydelse på fremtidens samfund. Debatten vil ændre vores opfattelse af konceptet ”miljø”, og den rolle vi hver især har. Vores opførsel vil forandres lige som vores forventninger og krav til andre aktører forandres.

Download rapporten (Engelsk* version, 0,4 MB) 
* kun tilgængelig på engelsk

 

3/2007: Religion – Fremtid

Vi lever i et sekulariseret samfund, men alligevel møder vi religion alle vegne: I medierne, på den politiske arena, som noget af dét det internationale samfund skal håndtere og som en præmis for præsident Bush's globale virke. I virksomhederne ansætter man præster som coaches og personlighedsudvikler medarbejderne i indianske svedehytter.

Download the report (English edition, 0.4 MB)
Download rapporten (Dansk version, 0.4 MB)

2/2007: Hvem gør arbejdet?

Medlemsrapporten anviser veje til at løse problemet med mangel på arbejdskraft, men det er ikke muligt at komme rundt om alle tænkelige tiltag for at imødegå arbejdskraftmanglen.

Download rapporten (Dansk version, 0,4 MB) 
Download the report (English edition, 0.4 MB)

 

1/2007: Places to Go

I den vestlige verden er vi gode til at iklæde os kompetencer, overskud og socialt engagement. Men ofte har vi ikke konkrete bud på steder at gå hen, veje som fører dertil, og hvad de bringer med sig. På den måde kan alle vores kompetencer og gode intentioner hurtigt synes som tomme tønder og lånte fjer.

Download rapporten (Dansk version, 0,99 MB) 
Download the report (English edition, 101 KB)

 

4/2006: Familie- og hverdagsliv mod 2017

Så længe man har været, så længe man kan huske, har der altid været familier, og de er der stadig.

Idealforestillingen om familien er en af tidens største. Har man mon nogensinde tidligere set en større romantisering af familien - eller livet i det hele taget. Paradokset virker enormt, for på trods af idylliseringen har familien måske omvendt aldrig tidligere været så truet som nu. Familien kan ikke længere tages for givet.

Download rapporten (Dansk version, 219 KB) 
Download the report (English edition, 212 KB)

3/2006: The Scandinavian Way

Skandinavien er sammen med USA den mest konkurrencedygtige region i verden, på trods af at landene mod nord har verdens højeste skatteprocenter.

Hvad er hemmeligheden bag landene mod nord?

I denne medlemsrapport gennemgår vi velværdsstaternes særlige karakteristika, og giver gennem en række Best Practice-cases knyttet til de enkelte lande et indblik i velfærdsstaternes styrker og fremtidige udfordringer. Der fokuseres særligt på områderne flexicurity, innovation, uddannelse, forvaltningspolitik og skandinavisk ledelse.

Download rapporten (Dansk version, 323 KB) 
Download the report (English edition, 316 KB)

2/2006: Mind your global business

Globaliseringen, forstået som det øgede flow af viden, information, varer, tjenester og mennesker på tværs af nationale grænser, får store konsekvenser for både arbejdsliv og business i de kommende år. I lang tid har der i globaliseringssammenhæng været fokuseret meget på den efterhånden velkendte udvikling med udflytning af jobs til lavtlønslande og nedlagte produktions- og servicefunktioner i Vesten. Globaliseringen har imidlertid også en lang række andre konsekvenser for den måde, som arbejdsmarkedet og arbejdslivet vil forme sig på i de kommende år, og det er nogle af dem, vi ser nærmere på i denne rapport.

Download rapporten (Dansk version, 1,97 MB) 
Download the report (English version, (1.9 MB)

1/2006: Polariseringstendenser 2016

The societal developments in the last 5-10 years have sown the seed for a future society that may be characterised by friction, division and marginalisation, unless we open our eyes to the current trends and what they mean for the future. This members' report examines, documents and puts into perspective 7 very important polarisation trends, which also offer new opportunities for consumers, companies and public institutions.

Download the report (English version, 1,3 MB)
Download rapporten (Dansk version, 2,24 MB)

4/2005: Between Individualisation and Community

On the one hand we have plenty of examples of how we're all becoming more diverse and individual. On the other hand there is no doubt that modern communities thrive. Individualisation and modern communities exist side by side.

Download the report (English edition, 0.7MB)
Download rapporten (Dansk version, 1,07+1,10 MB)

 

3/2005: Globalisering

Globalisering bliver brugt både som 'bøhmand' og besværgelse, men efter vores vurdering er der tale om en megatrend, som man simpelthen må forholde sig til, og som for de flestes vedkommende først og fremmest genererer nye muligheder at forholde sig til. I denne medlemsrapport har vi valgt at udstyre dig med fire business-strategier for, hvordan du og din virksomhed kan angribe globaliseringen.

Download the report (English edition, 0.8MB)
Download rapporten (Dansk version, 0,8 MB)

2/2005: Fremtidens Fysiske Produkter

Fremtidens fysiske produkter vil være en afspejling af vores måde at leve på, vores holdninger, værdier, livsformer, verdensbillede osv. For at få skabt dette helhedsbillede er fremstillingen af de fysiske produkter kommunikeret gennem syv historier, der netop tager udgangspunkt i fremtidens hverdagsliv.

Download the report (English edition, 2.6MB)
Download rapporten (Dansk version, 3,2 MB)

1/2005: Russiske fremtidsbilleder: Politiske og økonomiske scenarier

De kommende 15 års udvikling i Rusland kan få stor betydning for Skandinavien. Der er mange åbne muligheder for Ruslands politiske og økonomiske kurs mod 2020. Denne medlemsrapport er en vurdering af de forskellige muligheder og udfordringer i fremtidens Rusland.

Download the report (English edition, 0.6MB)
Download rapporten (Dansk version, 0,4 MB)

 

4/2004: 2040

Instituttet for Fremtidsforskning fylder 35 år i januar 2005. I den anledning ser vi ikke tilbage, men frem, og giver et bud på verden anno 2040 med særligt blik på de nordiske lande. Scenariet for 2040 er både eksplorativt og normativt. Det er vores bud på et muligt fremtidsbillede, men scenariet udelukker naturligvis ikke andre bud, der opfylder krav til realisme og indre sammenhæng; usikkerheden er ikke lille på 35 års sigt.

Download the report (English edition, 0.9MB)
Download rapporten (Dansk version 4.9MB)

3/2004: OFF - friheden tilbage

Om fremtidens nej til den "mentale online"-tilstand, livets truende tempo og dets voksende valgmuligheder. Samlet er tendensen "OFF" udtryk for et ønske om at have tid til andre ting end det strengt nødvendige.

Download rapporten (Dansk version, 0,3 MB)
Download the report (English edition, 0.4MB)

2/2004: Creative Man

Creative Man beskriver ikke en ny samfundstype, der ligger i forlængelse af industrisamfundet og The Dream Society. Creative Man er snarere en markedslogik i vækst. En logik, der på en gang ligger i forlængelse af de tidligere markedslogikker, og som udfordrer dem. Fremtidens vindervirksomheder opererer derfor i den nye logik uden helt at forkaste de gamle.

Download rapporten (Dansk version, 0,7 MB)
Download the report (English edition, 2.9 MB)

 

1/2004: Tidssyn 2004

Tidssyn 2004 er en ny og forbedret udgave af Instituttet for Fremtidsforsknings tidssynsmodel fra midt i 1990'erne. Mange virksomheder har vist stor interesse for konceptet, og vi har ofte brugt tidssynsmodellen i foredrag og andre sammenhænge.

Download rapporten (Dansk version, 2,2 MB)
Download the report (English edition, 2.0 MB)

4/2003: 10 tendenser mod 2010

10 tendenser mod 2010 er en præsentation af kampen om fremtiden. Tendenserne sætter arenaen, men de bestemmer ikke udfaldet. Det gør - til gengæld - de mennesker og virksomheder, som både ser udfordringer og muligheder i denne kamp.

Download rapporten (Dansk version, 2,66 MB)

3/2003: Branding tomorrow

Medlemsrapporten kan bruges som inspiration til markedsføring, organisations- og produktudvikling og indeholder fire scenarier for samfund og branding år 2013. Scenarierne er rejser til fremtiden. Rejser, hvor du får forskellige bud på, hvordan branding vil udvikle sig. Hvad taler vi om i 2013? Er corporate branding død? Holder storytelling i længden? Hvilke nye buzzwords er kommet til? Hvilke er faldet fra? Svarene er mange - og forskellige. Så hold øje. Fremtiden skabes nu.

Download rapporten (Dansk version, 912 KB)
Download the report (English edition, 0.7 MB)

2/2003: Efter forstaden

Nutidens forældergeneration har været ret fantasiløs og har ikke skabt en eneste social innovation i familie- og boliglivet. Den standardiserede families fastlåste situation og det bestående udbud af boliger gør, at efterspørgslen efter sociale og kommercielle innovationer vokser. De findes i forskellige grænselande, og vi peger på "business to community", en række megatrends/paradokser og fem forskellige udgaver af fremtidens boligliv.

Download rapporten (Dansk version, 962 KB)
Download the report (English version, 471 KB)

 

1/2003: UFO-arbejdet

En god UFO er en medarbejder, der er kreativ, udviklingsorienteret, initiativrig, idérig, engageret og med veludviklede evner for samarbejde og indlevelse. Og så går tingene op i en højere enhed: Hvad der er godt for virksomheden, er godt for medarbejderen, og hvad der er godt for virksomheden og medarbejderen, er godt for kunder og brugere. Og så er den faktisk ikke længere.

Download rapporten (Dansk version, 748 KB)
Download the report (English edition, 656 KB)

 

4/2002: Det meningsfulde seniorliv 2002:2010 fem nye fortællinger

Medlemsrapporten henvender sig til alle, der har interesse i eller beskæftiger sig med fremtidens ældre. Den kan bruges som inspiration til produktudvikling, kommunikation og markedsføring og giver fem nye måder at se seniorlivet på i fremtiden – i forhold til arbejdsmarkedet, boliglivet og forbruget.

Download rapporten (Dansk version, 246 KB)

3/2002: Nye dimensioner i forbruget - perspektiver på situationsbestemt forbrug

Når vi forandrer os - som mennesker og forbrugere, når vores hverdag og hverdagens situationer forandrer sig, så forandrer vores behov og vores ønsker sig også. Læs om drivkræfterne for situationsbestemt forbrug og om fremtidens forbruger og fremtidens situationer.

Download rapporten (Dansk version, 692 KB)
Download the report (English version, 430 KB)

2/2002: PESO-udfordringen: Hvordan skaber man produktive og attraktive servicejobs?

I denne rapport fokuseres på en tendens på arbejdsmarkedet, som ofte bliver overset. Tendensen til at service-arbejdet industrialiseres. Ikke alt servicearbejde, men meget, og især den type, der kan kaldes personlig service og omsorg. Vi kalder det PESO-jobs.

Download rapporten (Dansk version, 466 KB)
Download the report (English version, 430 KB)

1/2002: Basisscenarier for fremtidens forbrug

Denne rapport præsenterer en række scenarier til belysning af fremtidens europæiske forbruger. Disse scenarier er tænkte, mulige fremtidige verdensbilleder, der kan anvendes som inspiration i processen med at afklare strategi, produktudvikling og andre typer beslutninger i virksomheden. Endvidere er der en række små, supplerende artikler, der belyser andre aspekter af holdningsudviklingen i de kommende år samt udviklingen i de økonomiske muligheder. 
Rapporten skal ses som et arbejdsredskab for alle, der interesserer sig for forbruget i Europa og for, hvordan Den europæiske forbruger udvikler sig.

Download rapporten (Dansk version)
Download the report (English edition)

4/2001: Life and Living Technologies

In the future IT and biotechnology will be as the two sides of the same coin. IT and biotechnology will be united as what we call Living Technologies. What will be common for them is that both technological areas will be dealing with living or quasi-living systems. We foresee that life and the living organism will become key concepts for both IT and biotechnology. 
As we show in this report, the rapid developments within IT and biotechnology will change what we think are vital mechanisms in living organisms. IT and biotechnology will change our view of life.

Download the report (Only English edition, 557 KB)

3/2001: The Future 2001

Normally we at the Copenhagen Institute for Futures Studies use our members' reports for presenting our own ideas of the future. This time we primarily, though not exclusively, reference the ideas of other futurists. We present thoughts on the future as they are currently held and discussed by people who are professionally engaged in thinking about the future. 
Always keep in mind that the ideas we hold about the future are by necessity reflections of our present experience and knowledge. The traumatic events of September 11th and its immediate aftermath have certainly led to the questioning of many assumptions held before and put a new perspective on many others.

Download rapporten (Only English edition, 268 KB)

2/2001: Fremtidens bolig

Fremtidens mobile services gør det lettere at være mobil. "Virtual Home Environment" er muligheden for at tage sit hjem og sit kontor, eller i det mindste alt det, som kan digitaliseres, med ud i verden. 
På et stadigt mere specialiseret arbejdsmarked ser vi en opdeling i på den ene side flere internationalt mobile "symbolanalytikere" og på den anden side flere lokale servicemedarbejdere, som betjener borgere, der hvor de er. Begge parter vil i øget omfang benytte mobile services til at frigøre sig fra kontoropgaver og for bedre at kunne betjene kunderne ude i marken.

Download rapporten (dansk udgave, 266 KB)
Download the report (English edition, 461 KB)

1/2001: Individual Majority

Tiderne har ændret sig, og det har befolkningerne i den vestlige verden også. Vi er alle individer, men vores identitet er ikke længere forudbestemt eller på anden måde så stabil, som den var engang. Vores livsforløb er fyldt med valg og muligheder, og det eneste der er sikkert er, at det er op til os selv at få det bedste ud af det. Dette er den typiske måde at beskrive det moderne samfund på. 
I denne rapport ser vi på de paradokser som individualisme og samfund skaber i mødet med hinanden. Er de et tegn på, at vores observationer af menneske og samfund er fundamentalt forkerte eller er de korrekte, men bare ikke gode eller præcise nok?

Download the report (English edition, 915 KB)

Ældre medlemsrapporter

Medlemsrapport 4/2000: Forbrugerne på rejse ind i fremtiden (pdf-format, 637 KB)
Member Report 4/2000: Consumers in the Future (pdf-format, 939 KB)
Medlemsrapport 3/2000: Arbejdende familier (pdf-format, 623 KB)
Member Report 3/2000: Working Families (pdf-format, 413 KB)
Medlemsrapport 2/2000: Hvilket Danmark? (pdf-format, 425 KB)
Member Report 2/2000: What community? (pdf-format, 212 KB)
Medlemsrapport 1/2000: Reaktioner på forandringshastighed (pdf-format, 445 KB)
Member Report 1/2000: Reactions to the Pace of Change (pdf-format, 317 KB)

Medlemsrapport 4/1999: Megatrends - muligheder og trusler (pdf-format, 193 KB)
Medlemsrapport 3/1999: Diversitet som konkurrenceparameter (pdf-format, 108 KB)
Member Report 3/1999: Diversity - A Competitive Advantage (pdf-format, 82 KB)
Medlemsrapport 2/1999: Fremtidens priser (pdf-format, 227 KB)
Medlemsrapport 1/1999: Flexkulturel ledelse (pdf-format, 182 KB)
Medlemsrapport 1/1999: Flexkulturell ledning (pdf-format, 199 KB)

Medlemsrapport 4/1998: Atomismen (pdf-format, 209 KB)
Medlemsrapport 3/1998: Fremtidens internethandel (pdf-format, 379 KB)
Member Report 3/1998: The Future of Trading on the Internet (pdf-format, 361 KB)
Medlemsrapport 2/1998: Fremtidens forbrugerprodukter (pdf-format, 385 KB)

Medlemsrapport 4/1997: Fremtidens B2B-markeder (pdf-format, 290 KB)
Medlemsrapport 3/1997: Det 5. marked (pdf-format, 420 KB)
Medlemsrapport 2/1997: Fremtidens ledelse og ledelsesteorier (pdf-format, 352 KB)
Medlemsrapport 1/1997: Den nye geografi (pdf-format, 343 KB)

Medlemsrapport 4/1996: Socio-teknologiske innovationer (pdf-format, 354 KB)
Medlemsrapport 3/1996: At håndtere fremtiden (pdf-format, 1.004 KB)
Member Report 3/1996: Managing the Future (pdf-format, 334 KB)
Member Report 2/1996: The Community-oriented Company (pdf-format, 556 KB)
Medlemsrapport 1/1996: Fremtidens hjem og familie (pdf-format, 448 KB)


 

Publikationer

Oversigt

Medlemsrapporten

Magasinet SCENARIO

Euroconstruct

Artikler

Bøger

Nyhedsbrevet

Vælg publikationer ud fra

Se alle artikler fra år Se alle artikler af Se alle artikler i kategorien
              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk