Login
English Dansk

EUROCONSTRUCT

EUROCONSTRUCT, Russia, and Baltic Construction Reports

Building and Construction in Europe 2018-2020

Facts og forecasts for byggeri og anlægsvirksomhed i 19 lande

EUROCONSTRUCT giver detaljerede, veldokumenterede analyser og prognoser for de kommende års byggeri og anlæg for i alt 19 lande i Vest- og Centraleuropa, baseret på specialiserede, lokale partnere (For lande og partnere, se nedenfor). EUROCONSTRUCT giver dermed et uovertruffent bud på de nærmeste års udvikling for byggeri & anlægsvirksomhed i Europa.

Instituttet for Fremtidsforskning er dansk medlem i Euroconstruct-netværket og står som sådan for bidrag til de analyser og forecasts for de næste 2-3 år, der udsendes ca. hvert halve år.

For mere om EUROCONSTRUCTs forecasts, rapporter og andet materiale, samt strategiudvikling i forhold til byudvikling, bygge-behov på langt sigt, byggeriets brancher og organisation, byggematerialer (og meget andet), kontakt venligst seniorkonsulent Anders Bjerre, IFF.

Next conference: Helsinki, June 2018. More information to come on www.euroconstruct.org 


NYT: Forecasts 2018-2020 / EUROCONSTRUCT-rapporten November 2017

De næste års udvikling i byggeri og anlægsvirksomhed i 19 lande i Central- og Vesteuropa, analyseret og dokumenteret med detaljerede tabeller for hele byggeriet og en lang række delsektorer frem til og med 2020 i hvert af landene.

Dvs: Det store overblik og mange detaljer for bygge- og anlæg på de 19 vigtigste markeder til og med 2020.

Rapporten kan købes på IFF. Kontakt Anders Bjerre abj@cifs.dk

Note: Clients from other countries in the Euroconstruct area are requested to contact their local representative.


The EUROCONSTRUCT Report, November 2017: Construction forecasts 2018-2020

Data, analyser, prognoser og overblik 2014-2020 for 19 lande i Vest- og Centraleuropa til jeres planlægning og strategiarbejde.

Pakken indeholder:

- Overblik 2014-20: Detaljerede data, dokumenterede analyser og forecasts, både for lande og for delsektorer i byggeri og anlæg

- Overblik på én side / én tabel for hvert af de 19 lande i 2014-2020

- Dvs. et samlet billede af fremtidens markedsvilkår for jeres organisation i 19 vigtige lande

- Overblik på én side / én tabel for vigtige delsektorers udvikling i hvert af de 19 lande i 2014-2020

- Tabellerne gør det let at arbejde videre og kombinere med egne data.


Detaljer om EUROCONSTRUCT November 2017-pakken og det konkrete tilbud

Der er tre elementer i pakken – alt på engelsk:

1. Country Report section:

Analyser + ret detaljerede tabeller for udviklingen til og med 2020 for 19 lande (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, UK, Ungarn, Østrig).

I alt ca. 450 sider, med 10-20 sider om hvert af de 19 lande.

Indholdsfortegnelse EUROCONSTRUCT Country Report November 2017: Table of Contents & List of Network members

Demo of country tables (Nov. 2017)

2. Summary Report section:

Det brede overblik, med tematiske analyser, fx nyt boligbyggeri i Europa, og tværgående, tematiske tabeller for alle landene under ét. Omkring 180 sider.

Der er ca. 60 standardtabeller, der viser udviklingen efter tema. Her ses udviklingen i alle 19 lande for fx boligbyggeri, hospitalsbyggeri eller andet fra 2014 til 2020 på én side.

EUROCONSTRUCT Summary Report November 2017: Table of Contents

Table overview Summary Report November 2017

3. Datafiler med omfattende data og forecast-tabeller (Tillæg til The EUROCONSTRUCT Report):

Datafiler: Svarende til oversigtstabellerne i Summary Report, totalt omkring 10.000 enkeltdata. Gør det let og hurtigt at analysere fremtiden med jeres specifikke fokus ud fra EUROCONSTRUCTs data og forecasts.

Hele pakken koster 15.000 kr. + moms.

NB: Materialet er fortroligt. Indholdet må ikke gengives udenfor køber-virksomheden uden forudgående aftale med IFF.

Rapporterne kan købes ved henvendelse til seniorforsker Anders Bjerre, IFF eller via IFFs sekretariat, iff@iff.dk.

Bemærk at IFFs virksomhedsmedlemmer i Danmark tilbydes rapporterne til favørpris – kontakt Anders Bjerre, abj@cifs.dk, desangående. Bemærk også at køb fra et af de øvrige lande, der er med i Euroconstruct-netværket, må ske fra den lokale partner – medmindre din virksomhed er repræsenteret i Danmark.


RUSSIA CONSTRUCTION REPORT 2017-2019 (Ny)

The Russia Construction Report, December 2016-udgaven, dækker udviklingen i russisk byggeri og anlægsvirksomhed i årene 2013-2019 (forecast), med ret detaljerede analyser af tendenser og muligheder, især for byggeri.

Rapportens struktur er baseret på de velkendte EUROCONSTRUCT-rapporter.

The Russia Construction Report svarer til et (meget udførligt) kapitel i Euroconstruct-rapporten, med introduktion og oversigt, analyse af de overordnede økonomiske tendenser og detaljerede kapitler om hhv. boligbyggeriet, øvrige byggeri (med analyse af en række delsektorer), og anlægsvirksomhed. Dog er tabellerne med historiske tal og forecasts mindre omfattende end i Euroconstruct-rapporterne. Til gengæld er der nogen regional dækning, med fokus på byggeriet i hhv. Moskva og Skt. Petersborg.

Dette uvurderlige analyse- og beslutningsværktøj kan købes ved IFF. Kontakt venligst seniorforsker Anders Bjerre (abj@iff.dk) for yderligere informationer. 

NB: Ny Russia Construction Report forventes udgivet sent december 2017 


BALTIC CONSTRUCTION REPORT 2017-2019 (Ny)

The Baltic Construction Report, November 2016-udgaven, dækker udviklingen i byggeri og anlægsvirksomhed i Estland, Letland og Litauen i årene 2013-2019 (forecast), med ret detaljerede analyser af tendenser og muligheder, især for byggeriet i hvert af de tre lande.Rapportens struktur er baseret på de velkendte EUROCONSTRUCT-rapporter.

The Baltic Construction Report svarer til tre landekapitler i Euroconstruct-rapporten, med introduktion og oversigt, analyse af de overordnede økonomiske tendenser og detaljerede kapitler om hhv. boligbyggeriet, øvrige byggeri (med analyse af en række delsektorer), anlægsvirksomhed og en række tabeller – for hvert af de tre lande. Dog er tabellerne med historiske tal og forecasts lidt mindre omfattende end i Euroconstruct-rapporterne.

Dette uvurderlige analyse- og beslutningsværktøj kan købes ved IFF. Kontakt venligst seniorforsker Anders Bjerre (abj@iff.dk) for yderligere informationer.NB: Ny Baltic Construction Report forventes udgivet sent december 2017


Long-term CONSTRUCTION DATABASE, baseret på EUROCONSTRUCTs data og forecasts (Ikke indeholdt i Euroconstruct-tilbuddet ovenfor)

Denne database er det ideelle udgangspunkt for analyse af langsigtede tendenser på jeres markeder. Tilsvarende er den ideel til at udvikle ’skræddersyede’ forecasts for jeres egne markeder, da den indeholder EUROCONSTRUCTs skøn for 2016 og forecasts for 2017-19. 

”Long-term Construction Database” dækker de fleste af variablerne i EUROCONSTRUCT-rapporterne fra omkring 1995, og næsten alle variabler fra omkring 2000: Efterhånden som rapporternes dækning er udvidet er databasens dækning udviklet tilsvarende.

Basis er de aktuelle EUROCONSTRUCT-forecasts samt EUROCONSTRUCT-rapporterne fra tidligere år. Bemærk at der ikke er foretaget fuldstændig afstemning af de historiske data; vi har anvendt de publicerede data, men har ikke mulighed for at foretage bagudrettede justeringer for de enkelte lande. Dette er en design-beslutning: Vi har foretrukket at udvikle en database med bred dækning, selvom dette giver mindre unøjagtigheder, snarere end at begrænse databasens indhold meget stærkt.

Kontakt venligst seniorforsker Anders Bjerre, IFF, for information om priser og tilgængelighed.

Coverage of the Long-term Construction DB Data by country and year

NB: Ny Long-term Construction Database forventes udgivet sent december 2017


EUROCONSTRUCT Netværket dækker 19 lande i Vest- og Central-Øst Europa

Mere info om netværket på www.euroconstruct.org


Publikationer

Oversigt

Medlemsrapporten

Magasinet SCENARIO

Euroconstruct

Artikler

Bøger

Nyhedsbrevet

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk