Login
English Dansk

Fremtidens luksus

Medlemsrapport 1/2014 omhandler Fremtidens luksus. Rapporten er delt op i tre sektioner, hvor dette sneak peek er taget fra første sektion.

BAGGRUND

Rapportens første sektion ser på relevansen i at undersøge luksus og Instituttet kommer med sin definition af, hvad luksus er. Herefter udfoldes definitionen af luksus i et socio-økonomisk perspektiv. I sidste del af sektionen opridser Instituttet en række faktorer, der vil påvirke fremtidens forbrug af luksus og kigger på, hvilke udfordringer luksusproducenter vil møde i fremtiden.

Hvorfor er det relevant at undersøge luksus?

På trods af en oplagt sårbarhed overfor økonomiske omskiftelser, har det globale luksusmarked og de fleste luksusproducenter ikke oplevet en egentlig negativ virkning af finanskrisens kradsen.

Hvad er det der gør, at luksus er så vedholdende en forbrugskategori?

Blandt de helt basale menneskelige behov findes to, der relaterer sig til luksus og forbrug. For det første, er det essentielt for de fleste mennesker at føle, at vi hører til et sted eller i en gruppe. Og at erklære dette tilhørsforhold. For det andet stræber vi konstant efter en højere plads i hierarkiet fx for at opnå den lettere adgang til seksualpartnere og anerkendelse, som status automatisk giver. Mange søger at opfylde begge behov med forbrug. Et blik på luksusmarkedet og på dets tendenser giver derfor et unikt billede af, hvilke værdier han eller hun vægter højt, nu og i fremtiden.

Salg af luksusprodukter forudses fortsat at stige globalt, blandt andet fordi luksus demokratiseres og luksusbegrebet hele tiden udvides og redefineres samtidig med, at 'traditionelle' luksusprodukter stadig sælger. Euromonitor giver, i figur 1 nedenfor, et bud på væksten i luksusmarkedet frem mod 2015.

Både på de mere modne, vestlige luksusmarkeder og på de gryende, globale luksusmarkeder findes et nyt købekraftigt segment: En voksende middelklasse - og en simultant voksende overklasse. McKinsey har kortlagt den voksende globale middelklasses stadigt voksende forbrug:

Medlemsrapport 1/2014: Fremtidens luksus udkommer 7. februar 2014. Instituttets medlemsrapporter er forbeholdt medlemmer. Med et medlemskab hos Instituttet for Fremtidsforskning får du unikke indsigter og specialiseret viden om fremtiden og en mulighed for at udveksle ideer i et relevant netværk. Læs mere om medlemskab her ellerkontakt os og hør mere om mulighederne. Vi holder også foredragkurser og workshopssamt udfører visions-, innovations- og strategiprojekter.
Read the sneak peek in English

Vælg publikationer ud fra

Se alle artikler af Se alle artikler i kategorien
              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk