Login
English Dansk

Strategiprocessen

– Fra Fremtid til Strategi

Redskaber til at lægge en agil strategi

 

Megatrend analyse - scenarier – strategi - implementering

Instituttet for Fremtidsforskning er én af de førende på megatrend analyse og scenariometode. Vi har i 40 år arbejdet med – og videreudviklet scenariemetoden.

Vi har udviklet et nyt og unikt kursus, hvor du får en meget grundig introduktion til hvordan du laver strategi - fra start (omverdens- og megatrendsanalyse) til slut (implementering af stragei).

Formål

Kurset er for dig, der til daglig arbejder med planlægning og udvikling af strategi på mellemlang sigt (ca. 2 år) og lang sigt (5+ år), og har behov for solid kendskab til alle strategiprocessens faser. Vi starter helt fra begyndelsen, med megatrend analyse, håndtering af usikkerheder og en grundig gennemgang af scenarie metoden. Derefter arbejder vi med strategi – hvad er den gode strategi, hvordan bruger man scenarier i strategiarbejdet, samt strategi, transformation og implementering – principper for den gode strategi og forandringsproces. Dagene vil være et miks af teori og praksis, hvor deltagerne får mulighed for at træne sig i at bruge metoderne.

NB! Kurset er eksklusivt, med et begrænset antal af deltagere (max 16), for at sikre interaktion og god dialog mellem deltagere og kursusledere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med strategi på forskellige niveauer. Måske er det et forholdsvist nyt arbejdsområde for dig, hvor du har brug for en grundig gennemgang af strategi - og implementeringsprocessens forskellige faser. Måske har du arbejdet med strategiprocesser gennem nogle år, men vil nu gerne lære, hvordan man laver scenarier i den indledende analysefase af strategiprocessen, og efterfølgende bruger dem i strategien.

Det får du


Praktisk information

Kurset har 2 moduler, hvor hver modul er 1 dag.

Modul 1: trendanalyse, usikkerheder, scenariemetode

Modul 2: strategi og implementering


Udtalelser

"Kurset ”Strategiprocessen – fra formulering til implementering” var en god vekselvirkning af oplæg og gruppearbejde med alt fra abstrakte globaliseringstendenser til konkrete daglige udfordringer – og ikke mindst forholdet mellem disse poler. Netop denne spændvidde gjorde kurset meget interessant, og hvor arbejdet med både scenarier og konsekvenser for forretningsmodellen gjorde det nærværende og ikke mindst gav mig konkrete værktøjer og nye metoder, som er umiddelbart omsættelige i en virksomheds daglige kontekst. "

FORCA A/S
Ditte Nord, Business Developer


Vi designer kurser efter dit behov.

Kontakt

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk