Login
English Dansk

Scenarieplanlægning for bestyrelsesmedlemmer & topledelse

Virksomhedernes omverden og markeder forandrer sig hurtigere end tidligere. Dette stiller på en gang øgede krav til den daglige drift og samtidig øgede krav til det strategiske overblik og det løbende strategiarbejde. For at løse denne udfordring er det vigtigt, at bestyrelsen kan udfordre og udvikle strategien i samspil med direktionen.

Strategiarbejdet bør dels inkorporere den udvikling vi i dag ved vil præge markedet i fremtiden og dels skal det kunne håndtere de usikkerheder, der også spiller afgørende ind. Til denne proces er scenarieplanlægning et særdeles velegnet værktøj.

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og andre, der har ansvar for og arbejder med langsigtet strategisk planlægning.

Udbytte

Instituttet for Fremtidsforskning udbyder kurset, der sætter deltagerne i stand til at udarbejde og arbejde med strategiske omverdensscenarier. Arbejdet med scenarier og identifikation af de drivere, der skaber markedet i fremtiden giver organisationen mulighed for at arbejde proaktivt med strategisk tilpasning og ikke mindst udvikle den strategiske agilitet, der er afgørende for at bevare og styrke sin position på markeder i hastig forandring.

 

Overblik over kurset

  1. En grundig gennemgang af de globale megatrends, der vil forme fremtiden over en bred front samt metoder til at arbejde med mere specifikke branchetrends
  2. Identifikation af strategiske implikationer/temaer, der får betydning for bedrifter i fremtiden
  3. Identifikation og rangordning af strategiske usikkerheder og deres påvirkning
  4. Opbygning af scenarier og scenariebeskrivelse
  5. Identifikation af drivere for de enkelte scenarier
  6. Skitsering af metoder til arbejde med stresstest af strategi og strategisk agilitet

 

Kursusform

Undervisningen sker som case-presentationer, foredrag og gruppearbejde.

 

Kursusleder


Administrerende direktør, Claus Kjeldsen.


Vi designer kurser efter dit behov.

Kontakt

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk