Login
English Dansk

Master of the future - Fremtidsbaseret innovation

3 dage med fokus på trends, scenarier og innovationIdeen: Viden og redskaber til at skabe innovationer, der passer til fremtidens marked

I de senere år har mange virksomheder først og fremmest taget udgangspunkt i den nutidsorienterede kundeforståelse i innovationsarbejdet. Som følge af krisen har det været vigtigt at udvikle nye produkter og serviceydelser, som der var en stor sandsynlighed for, at kunderne med det samme ville tage til sig. Det er nødvendigt, men bare ikke tilstrækkeligt. Fremadrettet er der også behov for mere radikale innovationer. Som Henry Ford sagde: “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

IFF mener, at tiden er inde til Future driven innovation – innovationer, der tager udgangspunkt i det fremtidige marked, simpelthen for at udvikle produkter, services og forretningsmodeller, der for alvor differentierer sig på markedet.

Målgruppe

Innovationsansvarlige, innovation managers, udviklingschefer og andre med ansvar for at udvikle og lede innovationsprogrammer i virksomhederne. Ansvarlige for strategiprocessen.

Program

DAG 1

Velkomst

Future Driven Innovation – introduktion til metoden

THE BIG PICTURE

Det store overblik over, hvad der kan ske de næste 10 år.

CLOSE-UP

IFF og deltagerne fokuserer på de enkelte fremtidstendenser. For hver af dem ideudvikler vi ved hjælp af skiftende metoder (brainstorm, brainwriting, forced connections mv.) og vi vurderer, hvordan de kan bidrage til fremtidsscenarier. Formålet med den systematiske gennemgang er også at undgå blinde vinkler – vinkler, der måske overses til daglig, men som kan lede til nye innovationer.

Fremtidstendenserne er:

1. Videnseksplosion

2. Teknologisk udvikling

3. Økonomisk vækst

4. Globalisering

5. Acceleration og kompleksitet

DAG 2

CLOSE-UP fortsat:

6. Demografisk udvikling

7. Sundhedsfokus

8. Kommercialisering

9. Immaterielt fokus

10. Polarisering

11. Demokratisering

12. Individualisering

13. Netværkssamfund

14. Bæredygtighed/klimaforandring

DAG 3

CLOSE-UP fortsat

Igen for at undgå blinde vinkler ses fremtiden i en anden optik:

A. Samfund

B. Virksomheder

C. Individer

MASH-UP

På baggrund af de første 2½ dages arbejde samler og kombinerer vi vores viden i fremtidsscenarier som kan bruges hjemme i virksomheden. Deltagerne får et egentligt værktøj i form af en række forskellige scenarier, som kan bruges til forskellige formål.

Master of the Future - Fremtidsbaseret Innovation gennemføres i form af indlæg fra IFFs eksperter på de enkelte områder, dialog og gruppearbejder.

Du kan forvente at være opdateret på fremtiden og at kunne lave koblingen fra fremtid til innovation efter de tre dage. Du får endvidere et godt netværk med medarbejdere fra andre virksomheder, der er i samme situation.

Forud for kurset modtager du et spørgeskema, således at vi kan sikre os, at indholdet er tilpasset mest muligt til deltagernes behov.

For at sikre god dialog er der et maksimalt antal deltagere på 14.


Dato

TBD

Tid & sted

Kl. 09:00-16:30

Instituttet for Fremtidsforskning
Landgreven 3,
1301 København K.

Pris

Ikke-medlemmer: 11.800 kr + moms per person, inkl. forplejning (morgenmad, frokost, forfriskning om eftermiddagen) og kursusmateriale
Efterfølgende deltagere fra samme virksomhed minus 10 % rabat: 10.620 kr + moms.

Medlemmer af IFF: 11.800 kr + moms minus 15% rabat = 10.030 kr + moms. per person , inkl. forplejning og kursusmateriale

Efterfølgende deltagere fra samme medlemsvirksomhed: 8.850 kr. + moms (25% rabat)

Abonnenter på Scenario Videnspakken11.800 kr + moms minus 10% rabat = 10.620 kr + moms. per person , inkl. forplejning og kursusmateriale

Efterfølgende deltagere fra samme virksomhed: 10.030 kr. (15% rabat)

Bemærk: Rabatter kan ikke kombineres

Bemærk!

Vi designer også kurser efter dit behov. Kontakt Instituttet.

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk