Login
English Dansk

Innovationskultur i din organisation

Hvem skaber den, hvad kan ødelægge den, og hvordan gør vi den kommerciel?

Kurset tager udgangspunkt i det forhold, at virksomheder i stigende grad har behov for at være innovative for at klare sig i den globale konkurrence. Derfor er det vigtigt, at organisationen kender til de mekanismer, som en innovativ virksomhed har brug for. Du får spillereglerne for den innovative virksomhedskultur serveret via et mix af teori og praktiske øvelser, som vil give dig viden og erfaring, der kan danne udgangspunkt for at skabe en innovationskultur i din egen virksomhed.

Kurset sætter fokus på følgende

Innovation indebærer forandring, men en organisation består af mennesker, der forholder sig forskelligt til forandring. Ved at afdække denne forandringsparathed kan innovationskraften optimeres og motivationen øges. Mange virksomheder og organisationer rummer de rigtige idéer, men der er langt fra en kreativ idé til innovation. Utallige benspænd venter forude, og ofte bliver idéer ikke til mere end en tanke. Ikke fordi idéen ikke er god eller godt tænkt, men fordi virksomhedskulturen, det formelle og uformelle hierarki bremser den. Fx kan de øverste beslutningstagere være svære at komme i dialog med. Tiden mellem møderne, hvor de endelige beslutninger træffes, kan derfor dræbe den innovationslyst, som medarbejderen byder ind med. Eller måske er der for mange mellemledere og for mange interne beslutningsprocesser, der virker som stopklodser og ikke som affyringsramper. At nedbryde denne kultur og skabe grobund for innovation er typisk der, hvor de fleste virksomheder stopper, da det ikke blot kræver implementering af mere effektive beslutningsforløb, men også et helt andet mindset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til topledere, ledere og forandringsagenter i virksomheden.

På kurset får du

Kurset er eksklusivt, med et begrænset antal af deltagere (max. 12), for at sikre interaktion og god dialog mellem deltagere og kursusledere.


Kursusledere

Niels Krøjgaard er Instituttets kreativist og har de sidste 4 år arbejdet med struktureret ideudvikling, kreativitet og på at bygge bro mellem teori og praksis.


Martin Kruse har erfaring med at rådgive topledelsen om emner af strategisk betydning. Han har publiceret flere artikler om innovation, der fokuserer på tendenser, der påvirker behovet for innovation, hindringer for innovation, best practise, kreativitet i organisationer og samspillet mellem fremsynethed og innovation.


Vi designer kurser efter dit behov.

Kontakt

 

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk