Login
English Dansk

Fremtidens administrative medarbejder

Nye roller, nye arbejdsprocesser?

Instituttet lancerer en kursusdag, der henvender sig til den administrative medarbejder i organisationens midte, i sekretariatet, i receptionen, der hvor behovet er og tingene sker.

Instituttet for Fremtidsforskning udbyder en kursusdag, som giver administrative medarbejdere værdifuld viden om tendenser, megatrends og konsekvenser af udviklingen på arbejdsmarkedet, i arbejdslivet og i den administrative hverdag. Konsekvenser, som vil berøre alle, fordi de vil ændre vores måde at arbejde, tænke og leve på.

Behovet for de klassiske administrative kompetencer får i fremtiden følgeskab – hvis de da ikke bliver afløst – af nye behov. Arbejdet bliver mindre rutinepræget og der kræves i stigende grad kreative løsninger på uvante problemstillinger. Alle er kreative – det er bare et spørgsmål om at opdage - og udnytte det. Med kreative og fremtidsrettede værktøjer får administrative medarbejdere mulighed for et lettere, sjovere og meget anderledes arbejdsliv fremover.

De metoder og værktøjer, som på kurset gennemgås af kreativist Niels Krøjgaard, bliver sat ind i en større sammenhæng. For det første bliver der skabt en kobling mellem den teori, der bliver præsenteret, og den praksis, som den administrative medarbejder møder i fremtiden.

Deltagerne vil få indsigt i de forhold – fysiske som psykiske – der påvirker evnen til at tænke kreativt og utraditionelt.

Derudover vil deltagerne blive præsenteret for en serie idéudviklings-teknikker. De afprøves på en række klassiske problemstillinger, som kan relateres til en typisk hverdag for en administrativ medarbejder. Deltagerne får et idékatalog indeholdende relevante løsningsforslag med hjem og har derfor til en hver tid mulighed for fremover at bruge viden fra kurset til at blive ved med at være kreativ.

Når man først én gang har oplevet, hvordan man kan løse kedelige og komplicerede opgaver ved hjælp af en kreativ metode, vender man ikke tilbage til de gamle traditionelle rutiner.

Carsten Beck fra Instituttet for Fremtidsforskning vil dernæst tage deltagerne igennem et forløb hvor man får mulighed for at blive fremtidsforsker for en dag. På kurset arbejder man med sin egen funktion sat i et fremtidsperspektiv. Instituttet for Fremtidsforskning bruger en metode, vi kalder ”dialogbaseret scenarieproces”, når vi arbejder med fremtiden.

Arbejdet med scenarierne vil give deltagerne indblik i, hvilke udfordringer og muligheder udviklingen giver den administrative medarbejder på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet generelt. Det vil også give deltagerne idéer til, hvordan de selv arbejder om 5-10 år. Scenariearbejdet er bygget op som workshops, så deltagerne får mulighed for at sparre med deltagere fra andre virksomheder.

 


 

Program

  • 8.30 Morgenmad
  • 9.00 Den transparente fremtid
  • 10.00 Pause
  • 10.15 Bliv kreativist og BZ din højre hjernehalvdel
  • 12.30 Frokost
  • 13.15 Fremtidens samfund
  • 13.30 Scenarier for fremtidens administrative medarbejder 2025
  • 14.15 Scenarie workshop
  • 15.15 Præsentation fra workshop
  • 16.00 Afrunding

 


Kursusledere

Niels Krøjgaard er Instituttets kreativist og har de sidste mange år arbejdet med struktureret ideudvikling, kreativitet og på at bygge bro mellem teori og praksis.

Carsten Beck er forskningschef ved Instituttet og beskæftiger sig med fremtidsforskning i forbindelse med markedsanalyser, kundeanalyser, medarbejderudvikling, detailhandel samt ledelse og organisationsforhold.


Vi designer kurser efter dit behov.

Kontakt

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk