Login
English Dansk

Bogi Eliasen

Bogi er associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning. Han kommer fra Færøerne og er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Han har været ansat i det færøske Erhvervsministerium og Udenrigsministerium og arbejdet som konsulent de sidste ti år for både politikere, offentlige systemer og private virksomheder. Han kalder sig selv en knowledge broker, hvis ekspertise ligger i at sammensætte forskellige vidensfelter.

Bogi har været med i mange Nordatlantiske/Arktiske projekter og har også et dybt kendskab til Latinamerika, herunder særligt Peru og Brasilien, hvor han har boet i to år.

Siden 2009 har Bogi været projektleder for det ambitiøse genprojekt FarGen, der har som mål at genomsekventere beboerne i Færøerne med henblik på at forske og udvikle de muligheder genetikken åbner.

I FarGen har Bogi været med til at opbygge et bredt internationalt samarbejde med de stærkeste aktører på området. I den internationale genetiske verden er Bogi kendt for sit stærke netværk, sine evner til at formidle komplekse sammenhænge og som fortaler for FarGen: nødvendigheden i at have en holistisk tilgang til genetik for at muliggøre anvendeligheden i fremtidens sundhedsvæsen.

Bogi er en trænet kommunikator, der holder foredrag for alle målgrupper.

Bogi holder bl.a. foredrag om:

Den genetiske revolution i et samfundsperspektiv

Genetikken giver os ny viden om biologiske sammenhænge, og via genetikken kan vi bedre forstå sundhed og sygdom. Men genetikkens anvendelsesmuligheder skaber også nye udfordringer for samfundet: etiske overvejelser, ejerskab, forretningsmuligheder. Foredraget giver et tværsnit af den aktuelle genetiske verden og et bud på, hvordan den vil udvikle sig som en integreret del af vores samfund.

Book foredraget her

Læs mere om Instituttets foredrag

Genetikkens forretningsområde

De vestlige landes sundhedsudgifter har haft en eksplosiv vækst i en tid, hvor borgeren kræver en konstant forbedret sundhedsservice. Og befolkningen er ydermere aldrende. Det kræver nytænkning for at løse udfordringen. Genetisk viden vil være et af omdrejningspunkterne for et paradigmeskifte i en sundhedsvision, der fokuserer på præventive tiltag og personalized health. Foredraget giver indsigt i genetikkens verden, et bud på hvordan den vil udvikle sig, og hvilke forretningsområder og aktører, der skal være med til at løse udfordringerne.

Book foredraget her

Læs mere om Instituttets foredrag

Bogi Eliasen

cand.scient.pol
Associeret partner, København

Telefon: +45 3311 7176
Email: be@cifs.dk

 

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk