Login
English Dansk

Brugerdreven innovation

Gør dine kunder til din største ressource

Brugerdreven innovation har opnået status som en af fremtidens unikke måder at optimere en innovationsproces på. Men kun de færreste har været med til at anvende metoden i praksis.

Derfor har Instituttet for Fremtidsforskning skabt et kursus, som vil give dig den basale viden og kundskaber, så du straks kan komme i gang med at arbejde med brugerdreven innovation i din virksomhed.

Målet med kurset er at vise, hvordan du gennem etnologiske værktøjer kan få ny viden om dine kunders erkendte og ikke erkendte behov, og hvordan den vitale information, du modtager, omsættes til fremtidens produkter eller serviceydelser gennem en veltilrettelagt innovationsproces.

Med andre ord fokuserer vi på at bygge bro mellem ”brugeren” og ”innovationen”.

På kurset får du:


 • Basisviden om brugerdreven innovation
 • Aflivning af en række myter om brugerdreven innovation
 • Etnologiske værktøjer til at få mest mulig viden ud af dine forbrugere
 • Et analyseværktøj til problemindkredsning
 • Et innovationsværktøj til kreativ idéudvikling
 • Teoretisk viden om, hvordan du udvikler en innovativ tankegang og virksomhedskultur, samt hvordan du optimerer en innovationsproces i din organisation

Kurset er en kombination af teoretiske indlæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager udgangspunkt i en analyse af specialkonstruerede videooptagelser. Som kursusdeltager vil du få udleveret en meget udførlig kursusmappe med videooptagelser vedlagt på DVD. Dette giver mulighed for, at du selv kan øve værktøjerne efter kurset, inden de implementeres i din virksomhed eller organisation.

Kurset er også et tilbud for tidligere deltagere på Instituttets kreativitetskursus Kickstart din kreativitet, og som ønsker endnu et værktøj, der kan bruges til at arbejde med innovation, men kurset kan uden problemer tages separat.


Kursusledere


Niels Krøjgaard er Instituttets kreativist og har de sidste 4 år arbejdet med struktureret ideudvikling, kreativitet og på at bygge bro mellem teori og praksis.


Martin Kruse er fremtidsforsker og har mange års erfaring med at rådgive virksomheder om emner af strategisk betydning. Han har publiceret flere artikler om innovation, der fokuserer på tendenser, der påvirker behovet for innovation, hindringer for innovation, best practice, kreativitet i organisationer og samspillet mellem fremsynethed og innovation.


Program


 • 9.00-9.15: Intro
 • 9.15-10.00: BDI. Gode eksempler – aflivning af myter
 • 10.00-10.15: Introduktion til det brugbare interview
 • 10.15-10.45: Præsentation af ETNO-MAP, Video #1
 • 10.45-11.00: Pause
 • 11.00-11.40: Interview-øvelse
 • 11.40-12.00: Reflektion og erfaringsudveksling
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-13.10: Lytte-øvelse, Video #2
 • 13.10-13.40: Problemformulering
 • 13.40-14.00: Præsentation af idéudviklingsteknikken: Random Word
 • 14.00-14.45: Udvikling af løsningsforslag til problemstillingen i video #2
 • 14.45-15.00: Pause
 • 15.00-15.30: Den innovative organisation, gruppe og tankegang
 • 15.30-16.00: Handlingsplan for fremtiden/afslutning

Vi designer kurser efter dit behov.

Tilmelding

Kontakt

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk