Login
English Dansk

Lasse Jonasson

Lasse Jonasson har tidligere arbejdet  med strategisk, operationel og finansiel Risikostyringog teknologianvendelse i den finansielle branche. Han har bred erfaring med at understøtte den strategiske beslutningsproces hos større virksomheder herunder ATP, Credit Agricole og NETS.

Hvad mener du om fremtiden?

”Når vi tænker på fremtiden har vi ofte en tendens til at overvurdere truslerne og bruge for lidt tid på de muligheder vi har for selv at forme fremtiden. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med virksomheders strategiske beslutningerg. Det er her at fremtidsforskning kan bruges som et unikt redskab i forbindelse med strategiprocessen, men også i forbindelse med risk management og organisationsudvikling vil det være særdeles nyttingt.”

Hvad er dine interesser med hensyn til fremtidsforskning?

”Jeg er selvfølgelig på hjemmebane når jeg skal tale om økonomisk vækst og teknologisk udvikling, men den megatrend jeg finder mest interessant er acceleration – hvordan håndterer virksomheder den høje forandringshastighed? Jeg tror at mange store virksomheder vil blive seriøst udfordret med hensyn til at skabe en governance-struktur som er  mere agilfor at kunne håndtere det niveau af ændringer som er nødvendig for at forblive konkurrencedygtig – ikke bare i den finansielle branche der netop nu oplever enorme forandringer, men inden for langt de fleste brancher der ligeledes står foran et paradigmeskift i teknologianvendelse og forbrugeradfærd.”

Lasse Jonasson

Futurist & Senior Executive Advisor
Master Economics (Cand. Merc Aud.)
Copenhagen

Telephone: +45 33117176
Cellular: +45 53660040
E-mail: lj@cifs.dk

At CIFS since 2015

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk