Login
English Dansk

Fri os for ejerskab

 

Teaser til Medlemspublikation #1 2013

 

I midten af februar 2013 udkom Instituttets nye medlemspublikation, der både indeholder et spændende hovedtema, vores medlemmers kommentarer på temaets betydning for deres virksomhed, en gennemgang af nogle af de tendenser vi arbejder med Instituttet og nye produkter samt en præsentation af nogle af vores seneste tilkomne medlemmer. Her får du en appetitvækker på, hvad hovedtemaet i publikationen drejer sig om.

 

Af Klaus Æ. Mogensen

 

I fremtiden vil vi være mere interesseret i adgangen til produkterne end i at eje eller besidde disse. Den tendens, som vi allerede har set for digitaliserbare medie- og underholdningsprodukter, vil brede sig til fysiske produkter, når de også bliver koblet op på nettet. Færre vil eje og flere vil leje, abonnere på, deles om eller låne, og flere vil fokusere mere på den service, som tilbydes, end på ejerskabet til produkterne, fordi det er mere bekvemt, mere økonomisk eller mere bæredygtigt.

 

Medlemspublikationens hovedtema, Fri os fra at eje henvender sig primært til alle de virksomheder, for hvem det er relevant at tænke i nye forretningsmodeller baseret på adgang i form af service, leje, leasing og abonnement m.v. Ingen er udelukket på forhånd. Tværtimod vil vi komme til at se forretningsmodeller, som går på tværs af traditionelle brancher og værdikæder.

 

I første del af redegørelsen gives et overblik over de forskellige typer af udviklinger indenfor feltet leje og dele fremfor eje. Der er kommercielle, overvejende lejebaserede modeller, og der er frivillige peer-to-peer løsninger. Der ses også på en række teknologiske og holdningsmæssige drivkræfter for udviklingen. I anden del diskuteres i hvilken udstrækning den klare tendens inden for uhåndgribelige digitale produkter også vil slå igennem for fysiske produkter. I tredje og sidste del ses der på en række konsekvenser af udviklingen. Her fokuseres der på de store områder, bolig og bil, som dækker op mod halvdelen af mange husstandes forbrug.

 

Vi vil leje, dele og låne fremfor at eje. Tendenser er tydelig på intenettet, hvor et væld af tjenester giver os adgang til digital musik, film, bøger og tidskrifter m.v., men udviklingen stopper ikke der og vil i fremtiden også ændre vores forbrug af andre fysiske goder. Læs mere om, hvordan du snart vil stå i en virkelighed, hvor færre vil købe dine produkter, og hvor du har behov for nye forretningsmodeller baseret på service, leje, leasing og abonnementer.

 

En langsigtet trend, i hvert fald frem til nu, har været øget forbrug og individuelt ejerskab af fysiske produkter: biler, vaskemaskiner, computere, telefoner, musik-CD-ere, cykler, boliger med meget mere. Drivkræfter herfor har været individualisering, øget velstand og industrialisering, som har resulteret i effektiv masseproduktion af stadigt billigere produkter.

 

Budskabet er, at vi i fremtiden vil være mere interesseret i have adgang til produkterne end i at eje eller besidde disse. Tendensen fra eje til adgang omfatter flere ofte sammenflettede udviklinger: Mere leje og abonnemet frem for eje af biler, kontorer, boliger og udstyr m.v. Mere deling og udlån af goder mellem brugerne indbyrdes, organiseret via nettet, såkaldt collaborative comsumption[i] Tendensen "Everything as a service", fx Software as a Service (SaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS). Mulighederne er mere service i tilknytning til den løbende brug af de fysiske produkter, når de får indbygget informationsteknologi og bliver koblet på nettet.

 

Leje vil som oftest være organiseret på kommercielle vilkår, mens deleordninger enten kan være organiseret på kommercielle vilkår, hvor det fx er brokere, som tjener penge på formidlingen, eller som frivillige peer-to-peer netværk.

 

Medlemspublikationen #1 2013 udkom i midten af februar. Du kan læse mere om vores medlemspublikationer her og læse mere om medlemskab af Instituttet her - eller kontakte medlemsansvarlig, Henrik Persson på hep@cifs.dk eller på +45 2779 7419.

 


<< To the outline

Published
23. marts 2011

Vælg publikationer ud fra

Se alle artikler af Se alle artikler i kategorien
              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk