Login
English Dansk

Fremtidens...værdi

 
FRA SCENARIO 01:2012

Af Klaus Æ. Mogensen

Finanskrisen har afsløret nogle helt fundamentale svagheder ved den måde, vores samfunds økonomi er bygget op på. Den måske største af dem er det fokus, der er på penge frem for på værdi. Nogle vil sikkert indvende, at penge netop er et mål for værdi, og at der derfor ikke er nogen forskel på de to begreber. Det er imidlertid ikke rigtigt.

Der har altid været ting, som vi som mennesker har tillagt stor værdi, uden at der har været knyttet en pris i kroner og øre til dem: Venskab, kærlighed, inspirerende samtaler, synet af en smuk solnedgang og en vandretur i skoven om foråret, for at nævne nogle få. Der kan være knyttet kommercielle ydelser til disse værdier, for eksempel cafeer, hvor man kan møde vennerne, gaver til dem man elsker, og rejser til steder med smuk natur. Men værdierne i sig selv er ikke kommercielle.

I dag er mængden af gratis værdier ved at vokse eksplosivt i form af open source-software og det tilsvarende open content, altså gratis videns- og kulturprodukter. Til forskel fra tidligere tiders gratis glæder er disse gratis produkter i direkte konkurrence med kommercielle produkter, fordi de tilbyder alternativer af sammenlignelig værdi for brugeren. Og det endda til priser der er en forsvindende brøkdel af prisen for tilsvarende kommercielle produkter.

Samtidig er elektronik faldet så meget i pris, at stort set alle har adgang til det - og priserne bliver ved med at styrtdykke. En person med en computer og adgang til internettet har uden yderligere omkostninger adgang til enorme og værdifulde ressourcer i form af digitale værktøjer, kulturelle produkter og vidensdatabaser. Det skaber en voksende afgrund mellem værdi og penge, medmindre man vil insistere på, at ting, der ikke koster penge, per definition ikke er noget værd.

Vi kan også se på den måde, økonomerne i den gængse tænkning mener, at man får et land ud af den økonomiske krise. Forbrug, lyder det. Forbrug! Men kan det virkelig være et mål at skabe et unaturligt højt forbrug? Er det noget, vi bliver lykkeligere af? Er det noget, der får os til reelt at føle os rigere? Eller skaber det bare vækst (men ingen værdi)? Andre forslag handler om, at man skal underbyde nabolandene med lav pris på arbejdskraft og lave skatter for virksomheder og højtlønnede personer - og om nødvendigt devaluere sin valuta. Men dette fører nemt til en ond cirkel af underbudspolitik, der først ender, når lønninger og skat når nul (eller i hvert fald når så langt ned, at samfundsøkonomien ikke længere kan hænge sammen). Det er heller ikke særligt værdifuldt, selvom det på kort sigt skaber vækst.

Vækstpolitik bør derfor koncentrere sig om de eneste ting, der virkelig skaber mere reel værdi: teknologisk udvikling (materielle værdier) og fremme af viden, kunst og kultur (immaterielle værdier). Dette opnås bedst ved at støtte uddannelse, forskning og ny kultur (modsat heritage culture), enten gennem direkte støtte eller ved at skabe gode miljøer for udfoldelse på disse områder. Fremtidens værdi må erkendes som andet og mere end blot økonomisk vækst.


<< To the outline

Published
22. marts 2011

Vælg publikationer ud fra

Se alle artikler af Se alle artikler i kategorien
              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk