Login
English Dansk

Anders Bjerre

Arbejdssprog: Dansk, engelsk og skandinavisk

Tidligere ansættelser: Anders Bjerre har en broget fortid som bilvasker, skuespiller, teaterinstruktør, sygehjælper, kajak-træner, IT-udvikler og mange andre delvist stuerene aktiviteter.

Arbejdsområde på IFF

Seniorforsker. Anders Bjerre har været ansat ved Instituttet siden 1976 og er i dag seniorforsker.

Han arbejder internationalt med strategiske analyser, medarbejderudvikling og innovationsprocesser, herunder både organisationsudvikling og produktudvikling baseret på analyser af udviklingspotentialer, kreative processer og dialogbaserede scenarieprocesser i virksomheder og organisationer af enhver art. Han afholder mange workshops med henblik på produktudvikling, konceptudvikling og organisationsudvikling i mange forskellige brancher samt med henblik på medarbejderudvikling i bred forstand.

Blandt hans mange arbejdsfelter er: Fremtidens arbejde og ledelse, innovationsprocesser, fremtidens uddannelse og medarbejderudvikling, fremtidens byer, boliger og byggeri, fremtidens forbrugerad-færd koblet med livsfaser og kultur, fremtidens kommunikation og fremtidens services (både B2B og B2C).

Han har i øvrigt gennem over 30 år arbejdet med stort set alle felter i samfundsudviklingen, fra ana-lyser af verdens langsigtede ressourcegrundlag til betydningen af kulturforskelle, fra børneliv til seniorliv, fra teknologiske trends til ledelsesteorier, organisationsmodeller og læringsformer.

Anders Bjerre har bidraget til udviklingen af The Dream Society og Creative Man. Han er også siden 1998 leder af Instituttets netværksgruppe vedr. "Fremtidens virksomhed og ledelse" og dansk deltager i Euroconstruct-samarbejdet.

Han organiserer ofte kurser i fremtidsforskning og har afholdt internationale konferencer i relation til byer, byggeri og bolig-udvikling.

Anders Bjerre er også kursusleder på de to åbne kurser 'Lær at lave scenarier' og 'Lær at bruge scenarier'.

Seneste artikler og rapporter

Foredrag og workshops

Husbanken, DnB NOR Bank ASA, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Nørgård Mikkelsen Reklame-bureau, MP Consultants, Novo Nordisk, Bennett A/S, Senter for Seniorpolitikk, Høeg-Hansen Con-sult, Center for Ledelse, V-chi Fonden, Finpro Northern Europe, Danske Markets, KL, CBN Kata-lyze, Dansk IT, Erhvervs- og byggestyrelsen, Dansk Gas forening, Hjemmeværnskommandoen, Gentofte Kommune, Teknologisk institut, Roskilde Kommune, Spareskillingsbanken, Data-Eksperten, Dynamicweb software A/S, VIA University College, Xella Danmark, Statens Vegvesen, Deloitte, DSV A/S, ErgoGroup A/S og Sandnes Sparebank, samt en lang række andre virksomhe-der, uddannelsessteder, kommuner, og andre offentlige organisationer, især i Skandinavien.

Projekter

Anders Bjerre

BA (oecon)
Seniorforsker, København

Mobil: +45 2217 1105
Email: abj@cifs.dk

IFF siden 1976

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Amaliegade 5 C | 1256 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk