Login
English Dansk

Nyheder

Data & Genomics – Realising the Nordic "Data Goldmine"

D. 4. oktober inviterer IFF til en konference, hvor vi udforsker det genetiske paradigme og dets muligheder for fremtidens sundhed og -sundhedssystem. Konferencen “Data & Genomics: Realising the Nordic 'Data Goldmine” afholdes som en del af Week of Health & Innovation (www.whinn.dk) i Odense og undersøger potentialet i de nordiske landes enorme mængder af sociale og sundhedsdata - en guldmine for både forskning, udvikling og forretning. Disse data bliver idag ikke brugt eller realiseret, og ledende eksperter og virksomheder vil adressere spørgsmål som: Hvad er udfordringerne og barriererne, der begrænser brugen af data i forbindelse med personlig og offentlig sundhed? 

Læs mere og Tilmeld

The Rise and Fall of Future Culture – SCENARIO 04:2016

Mange ser ikke længere fremtiden som noget, vi former positivt med valg og erkendelser, men som noget der truende nærmer sig. Er det en midlertidig afvigelse fra normen, eller om der er tale om et mere grundlæggende skifte i vestlig kultur? Andre emner og artikler i dette nummer: Langsom te i hastig vækst / Symbiosernes tidsalder / Stop forbrydelsen før den sker / Natur og teknologi – en falsk modsætning / Nyt om teknologi og videnskab / Empowerment i den fjerde industrielle revolution / Fotoserie: Sleeping Boys af Ada Bligaard Søby / Fortidens fremtid: ’The Isolator’ vender tilbage / Blogs / Bøger / Podcasts / Tech / Trends, ideer, visioner og mere...

Læs SCENARIO 04:2016 her (kræver login)

Global Scanning Review – 03:2016

In this issue we look at retail secrets, the skill box, food pharmacists, the church of virtual reality, emoji commerce, crowdsourcing democracy, natural learning, uber police, swarm intelligence, hyper-accountability, digital work marketplaces, memory manipulation, and much more.

Read the report in English

Individuel resiliens – overlevelsesguide til det 21. århundrede

I en verden karakteriseret af globalisering, teknologisk afhængighed, automatisering og individualiseret storbyliv, hvilke kompetencer må et individ have at få succes i livet  og i arbejdslivet? Vi trækker på indsigter fra sociologi, psykologi, hjerneforskning og medicin for at udforske dette spørgsmål og lære hvordan man intuitivt kan reagere på nutidige og fremtidige udfordringer mod år 2100.

Læs Individuel resiliens – overlevelsesguide til det 21. århundrede (kræver login)

Resilience at Roskilde Festival 2016

Kom backstage, få inspiration, den nyeste viden og en helt særlig og lærerig oplevelse med Roskilde Festival, Novozymes og Instituttet for Fremtidsforskning. Fredag d. 1. juli kl 9.00-17.00 på Roskilde Festival, har du (og dine kolleger) mulighed for at få en unikt indblik i den modstandsdygtige og dynamiske organisation: Roskilde Festival.

Læs mere

Why So Serious? – SCENARIO 03:2016

Flere store trends former fremtidens sprog og kommunikation: Globalisering skubber 'Globish' i retning af at blive historiens første verdenssprog, ny teknologi muliggør robotjournalistik og simultanoversættelse mellem sprog, og så er den visuelle kommunikation ved at gøre comeback i form af emojien.

Andre emner og artikler i dette nummer: Hvad skal mennesket lave i fremtiden? / Et hurtigt kattefix / Diagnosekultur: JA TAK eller NEJ TAK? / Menneskelig programmering / Fremtidens... ledere / Dette er en aubergine / EU mod 2030 / Fotoserie: Russian Dolls af Ekaterina Juskowski / Fortidens fremtid: RCA Whirlpool Miracle Kitchen / Blogs / Bøger / Podcasts / Scenarier / Tech / Trends, ideer, visioner og mere...

Læs SCENARIO 03:2016 her (kræver login)

Global Scanning Review – 02:2016

In this issue we look at cool mapping, gaming the city, skyfarms, employer banks, university 2.0, digital empires, new collective intelligence, anti-sales, interactive billboards, the future market, 72 seasons, the social ego, art gyms, virtual hugs, and much more.

Read the report in English

Radar, Shield, and Sword

In the face of natural disaster and economic turmoil RESILIENCE is moving up on the agenda of organizations and communities – and ultimately it matters to all of us: how do we as individuals cope with unexpected impacts in an increasingly uncertain reality?

Read about how to be resilient in the 21st century.

The Disruptive Forces of Genomics

Your personal genome on your tablet, gene-tests at the dietician’s office, and a customized cure for cancer. It’s not science-fiction. It’s reality - in laboratories, on computer screens and hospitals around the world. 

Upcoming conference: Genomics of the Future – The 360° Perspective

 

Resiliens i det 21. århundrede – Radaren, skjoldet og sværdet

Et resilient mindset hjælper organisationer og lokalsamfund med at tilpasse sig før forandringer sker. Denne rapport bidrager med en forståelse for resiliens som en måde at reducere omkostninger og skabe muligheder på langt sigt. Vi giver indsigt i hvordan organisationer og lokalsamfund kan opnå resiliens ved hjælp af tre værktøjer: radaren, skjoldet og sværdet.

SKREVET I SAMARBEJDE MED DBI og NOVOZYMES

Læs Resiliens i det 21. århundrede – Radaren, skjoldet og sværdet (kræver login)

Love – SCENARIO 02:2016

Kvindefrigørelse, uddannelseskløfter mellem kønnene og online-dating skaber i disse år en disruptiv forandring af kærlighedens vilkår. Vi har set nærmere på fremtidens heteroseksuelle kærlighedsliv, dating og familiedannelse.

Andre emner og artikler i dette nummer: At spise eller ikke spise lokalt? / Dine børns jobs er endnu ikke opfundet / Et marked for forurening / Fremtidens... dating / Bilen 2.0 / Filterbobler / Mental doping: JA TAK eller NEJ TAK? / EU mod 2030 / Fortidens Fremtid: Den røgfri cigaret / Fotoserie: Philosophy in the Bedroom af Sofie Amalie Klougart / Blogs / Bøger / Scenarier / Tech / Trends, ideer, visioner og mere...

Læs SCENARIO 02:2016 her (kræver login)

Global Scanning Review – 01:2016

In this issue we look at peak content, ocean business, universal service platforms, the death of digits, threat scores, the social supermarket, collective micro-entrepreneurs, sleep inequality, nascent objects, economics of happiness, immersive journalism, and much more.

Read the report in English

De oversete forbrugere

I en tid med dramatiske demografiske forandringer, stigende økonomisk polarisering og hastig acceleration, er vi vidne til foranderlige forbrugermarkeder og forbrugeradfærd. Vi udforsker flere forskellige sociale tendenser og deler vores indsigt i hvordan sådanne forandringer fører til fremkomsten og udviklingen af undervurderede og endda tilsyneladende glemte forbrugersegmenter. Ved at sætte fokus på nogle ofte ignorerede segmenter, udvider vi feltet og kortlægger andre globale forbrugsmuligheder som virksomhederne kan tage fat på og rette deres opmærksomhed mod for bedre at kunne navigere i fremtidens komplekse verden.

Læs De oversete forbrugere (kræver login)

Fremtidens Europa

Europa var det dominerende kontinent i verden i mange århundreder, økonomisk, kulturelt og politisk, men Europa står over for et antal udfordringer der kaster lange skygger. Blandt disse er efterveerne af finanskrisen, store demografiske forandringer og et voksende antal flygtninge og migranter. Denne medlemsrapport kigger på fem centrale og altomfavnende temaer som kommer til at præge Europa mod 2030 og præsenterer nogle visioner af hvordan Europa kan se ud i fremtiden.

Læs Fremtidens Europa (kræver login)

ISS 2020 Vision: Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management

In close collaboration with CIFS, ISS has released their newest white book as part of the ISS 2020 Vision series. ISS 2020 Vision: The Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management is the fourth book in the series and provides tangible solutions to the changing outsourcing environment in the future. The white book presents the results based on a global survey conducted in collaboration with CoreNet Global combined with a number of in-depth interviews with international outsourcing experts.

Read ISS 2020 Vision

Global Scanning Review – 06:2015

In this issue we look at reality editors, promise trackers, maps from the mind, time and talent swapping, industry convergence, para-professionals, smart mirrors, niche membership retailing, passive buying, ethno-parenting, mood meals, forest baths, molecule scanners, and much more.

Read the report in English

Total Control – SCENARIO 01:2016

Mod år 2020 vil antallet af anordninger, der er koblet til nettet, vokse eksponentielt – måske vil der om få år være så mange som 50 milliarder objekter online. Tingenes Internet kan både være et middel til øget demokrati og gennemsigtighed og et værktøj til social totalkontrol.

Andre emner og artikler i dette nummer: Hvis du vil tjene penge i morgen, skal du læse Heidegger i dag / Fremtidens genetiske revolution / Dyrenes Internet / Wildcard: Liv udenfor Jorden / Fotoserie: Tokyo Suits You af Tobias Selnaes Markussen / Fortidens fremtid: Det algespisende menneske / Fuldautomatiseret detail - JA eller NEJ? / Ideer, visioner, trends og mere...

Læs SCENARIO 01:2016 her (kræver login)

Blindspots – SCENARIO 06:2015

I den frie vestlige verden har den demokratiske samtale det tilsyneladende godt. Men der er blindspots. I dette nummers hovedartikel sætter vi spot på udviklingstræk og teknologier, der forandrer verden - mens vi taler om noget andet.

Andre emner og artikler i dette nummer: Imitationens inspiration / Omskrivelse af udryddelse / George Zarkadakis og fremtidens kunstige intelligens / Fremtidens biblioteker / Wildcard: Alexandria brænder / Fortidens fremtid: Rumflyvningens tidsalder / What, me worry? / Livet på Mars / Fotoserie: Collager af Emily Niland / Ideer, visioner, trends og meget mere...

Læs SCENARIO 06:2015 her (kræver login)

Global Scanning Review – 05:2015

In this issue we look at robo-monks, billion dollar drones, virtual mindfulness, metro travelators, tinderesque consumerism, halal economy, externships, micro-grids and grid neutrality, urban refrigerators, time-use diaries, future of dieting, felinotherapy, new retail placemaking and much more.

Read the report in English

The War Issue – SCENARIO 05:2015

In this issue’s main article, we look at warfare in the future, where decision-making will be increasingly automated by advanced technology. Expert in modern war, P.W. Singer, shares his perspectives on automated weapons and the dangers of cyber war.

Other topics and articles in this issue: Backup.exe / Is the Internet of the Future Wireless? / Attack of the Big Data Positivists / Photo Series: Per / Wildcard: The Fall of Universities / Futures Past: The Life Digital / Will Religion Disappear? / Russia’s Future: Scenarios for Peace and Conflict / News in tech and science / Ideas, visions, trends and much more…

Læs SCENARIO 05:2015 her (kræver login)

Global Scanning Review – 04:2015

In this issue we look at underground farming, tourist caps, sea glue, commodity constellations, purposeful darwinism in HR, seeing by feeling, devalued degrees, chemputers, wilderness wifi, virtual pop- ups, consumer crowd control, printer to plate, web junkies and much more. 

Read the report in English

The Internet Issue – SCENARIO 04:2015

In this issue’s main article, we explore the predictive and proactive internet of the future, which will become as integrated a part of our lives as electricity is today. We interviewed the CEO of Google in the Nordics and Benelux, Peter Friis, about what’s in store for the world of online technology.

Other topics and articles in this issue: Manifesto for an intelligent future / Heirloom design / Sex parties & the return of eroticism / The 21st century company town / PUSH MUTE: Urban Exploration / Wildcard: The death of bees / Twentieth century motor car corporation / Batteries included / The Cassandra complex / Ideas, visions, trends and much more... 

Læs SCENARIO 04:2015 her (kræver login)

Global Scanning Review – 03:2015

In this issue we look at augmenting creativity, collecting algorithms, regressive innovation, biological concrete, knowledge multipliers, crayon therapy, unfinishedness, digital hygiene, micro-moments, earthscrapers and the underground, the smell of security, sentient workspaces and much more. 

Read the report in English

The Materials Issue – SCENARIO 03:2015

In the main article for this issue, we interview material scientist Mark Miodownik about the close connection between human and material development, about future materials such as graphene, carbon nanotubes and biodegradable polymers, and about why glass may be the single most important material for the development of modern science... Other topics and articles in this issue: Young Blood / Wildcard: The Age of Leisure / Photo Series: Afghan Tales / Waiting for Doomsday / Things placed inside other things where they don’t normally belong / Digital Black Market Economy / Future of Vintage / Techtalk / Ideas, visions, trends and much more...

Læs SCENARIO 03:2015 her (kræver login)

Big Future 2025 – Forretning med holdbar vækst

Målet for Visionsstudiet BIG FUTURE 2025 er at udvikle realistiske forretnings- scenarier og anbefalinger for holdbar vækst med en tiårig horisont for dansk erhvervsliv.

BIG FUTURE 2025 har på baggrund af et advisory board med 10 fagligt og erhvervsmæssigt tunge personer med Ditlev Engel som formand, samt mere end 150 danske virksomheder udviklet 5 hovedanbefalinger. Anbefalingerne bygger på 4 mega trends udpeget af advisoryboardet: Ressourceudfordringer, klimaforandringer, En voksende middelklasse og digitalisering.

Visionsstudiet, er initieret af Niels Duedahl, CEO i SE, og er gennemført af Instituttet for Fremtidsforskning

Læs VÆKSTRAPPORTEN

Besøg - BIG FUTURE - hjemmesiden

Global Scanning Review – 02:2015

Denne udgave fokuserer på ledere og chefer i byer, der påtager sig globalt ansvar, ”entreprenør-staten”, pendler-trampoliner, økonomi i minusvækst, det overvågede kontor, neuro-ledelse i organisationer, R&D-indkøbscentre, post-menukort-tendensen, strømlinet shopping, fremtiden for humør, internet terapi og meget mere. Bliv medlem af IFF for at modtage denne regelmæssige orientering. Rapporterne vil kun blive udgivet på engelsk.

Read the report in English

Trust me I’m Not a Doctor – Systemskifte for sundhed 01:2015

Medicin og behandling bliver dyrere. Selv i udviklede lande må sundhedssystemer prioritere hvem, hvad og hvordan der behandles; men verden er ved at sige velkommen til sundhedssystemets Gutenberg-proces: Genteknologi og informationsteknologi, der flytter fokus fra system til individ og giver masserne muligheder, der tidligere var forbeholdt en elite.

Vi undersøger to vinkler af fremtidens sundhed: muligheder og udfordringer i brugen af ny teknologi og den inspiration, der kan findes i, hvordan vækstøkonomier indretter deres sundhedssystemer.

Læs rapporten på dansk

Read the report in English

The Madsen Issue  – SCENARIO 02:2015

I dette nummers hovedartikel interviewer vi den prisvindende filminstruktør Michael Madsen. Madsen laver film, der udforsker den menneskelige psyke igennem opstillingen af ekstremscenarier som besøg fra rummet, livet ombord på et generationsrumskib eller hvordan, vi kan kommunikere farerne ved atomaffald til vores efterkommere 100.000 år ude i fremtiden... Andre emner og artikler i dette nummer: Ben Wizner og Edward Snowden / I søvn bag rattet / Fremtidens... Gave / Ægnedfrysning: Ja eller Nej? / Wildcard: Kinas Kollaps / Vladimir Suprun / Hvem er russerne, og hvad vil de? / Robotutopi eller robotdystopi? / SCENARIO-blog / Peter Pan-syndromet / Adfærdsmønstre / Techtalk / Lukas Renlund: Drive-by Shooting / Ideer, visioner, trends og meget mere...

Læs SCENARIO 02:2015 her (kræver login)

Global Scanning Review  – 01:2015

IFF er begejstret for at kunne præsentere Instituttets Global Scanning Network – en ny og eksklusiv digital udgivelse for vores medlemmer, som udkommer hver anden måned. Dette nummer kigger på den målbart beboelige by, lykkemålere i byerne, semantisk intelligens, det frie marked for personlige data, gengældelsesfordelen, den nye finansielle analfabetisme, inspirationskorridorer, hoteldrift, web 3.0, big data og fødevareproduktion, ensomhedens tidsalder og meget mere.Rapporterne vil kun blive udgivet på engelsk.

Read the report in English

Tendenser for morgendagen

Tendenser er vigtige da de styrker vores forståelse af den kompleksitet der omgiver os og på den måde styrker vores beslutningstagen ved at identificere kommende muligheder og udfordringer. Rapporten præsenterer otte tendenser i udvikling og undersøger de potentialer og udfordringer, der vil komme i takt med at tendenserne udfolder sig. Rapporten indeholder analyser forbundet med individuel myndiggørelse (empowerment), teknologsk udvikling og ikke mindst demografisk forandring og bæredygtighed.

Læs rapporten her (kræver login)

ISS Vision: Future of Public Sector Outsourcing

 

Den nye "white book" ISS 2020 Vision rapport er udarbejdet i et tæt samarbejde med ISS. Bogen henvender sig til alle der har interesse for fremtidens udlicitering i den offentlige sektor.

Den nye hvidbog handler bl.a. om hvordan den offentlige sektor kan bibeholde et højt niveau i velfærdsydelser til en aldrende befolkning med flere individuelle krav og til en lavere pris.

Facility Management vil i højere grad skulle spille en vigtigere og mere integreret rolle for muligheden for fri bevægelighed af information, mennesker og objekter samtidig med, at det skaber en oplevelse af høj kvalitet hos borgerne.

Læs rapporten her

Familieformer, livsfaser og forbrug i forandring: Strategisk positionering i forhold til nye markeder.

”Singlerne i mange forskellige aldre markerer sig i stigende grad i landsskabet over livsformer. Herunder De Frie Enker. Traditionelle familier fylder stadig meget, men bliver mere komplekse. Par 50+, der tilhører bl.a. punkgenerationen, er et voksende nyt forbrugersegment. Tilvalg af karriere skaber underskud af børn og ændre bl.a. det tyske marked. En række mikrosegmenter er værd at kende. ”

Vi har netop afsluttet en analyse, der tegner et opdateret billede af hvordan livsformer og livsfaser er i forandring. En analyse, som giver gode muligheder for at vurdere, om man som virksomhed er optimalt placeret i markedet og om pakketeringen er optimal i forhold de nye livsformer, der tegner landskabet.


Læs mere her

Ny Rapport: Harnessing European Labour Mobility

Instituttet for Fremtidsforskning har for den tyske tænketank Bertelsmann Stiftung arbejdet på projektet, Harnessing European Labour Mobility, og resultatet blev offentliggjort i ny rapport i Bruxelles.

Den frie bevægelighed for arbejdstagere på arbejdsmarkedet er en af EU's vigtigste succeshistorier, men er stadig et emne, der forårsager ophedede debatter. Projektet Harnessing European Labour Mobility sigter mod at lede debatten om fri bevægelighed på arbejdsmarkedet hen til at omhandle det væsentlige spørgsmål: Hvad kan EU og de enkelte medlemsstater gøre for at lette den EU-interne mobilitet på arbejdsmarkedet og maksimere potentialet for vækst og beskæftigelse?

Instituttet har blandt andet biddraget med workshop-facilitering og scenarie-analyser til projektet.

 

Læs rapporten her

Mere om projekter og consulting

Det laver Instituttet 
lige nu:

              Bookmark and Share      

Instituttet for Fremtidsforskning

Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen. 
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler

Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser Foredrag Magasiner | Rapporter Projekter

Om os

Hvem vi er | Kontakt Medarbejdere | Presse Ledige stillinger

Kontakt Webredaktøren

 


Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning. Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk 
Instituttet for Fremtidsforskning | Landgreven 3 | 1301 København K. | +45 3311 7176 | iff@iff.dk